Select Page

Convenció Sociologia Catalana 2025

Amb el convenciment que la sociologia catalana disposa avui dels recursos i capacitats personals i institucionals suficients per abordar els reptes de futur i obrir una nova etapa que condueixi a una projecció i a un compromís més elevat amb la societat catalana,...