Select Page

Els Grups de Treball de l’ACS són els que s’encarreguen de dinamitzar la presentació i compartició de la investigació científica de les diferents àrees temàtiques en què podem organitzar o subdividir la disciplina. Tenen un funcionament autònom i democràtic, sempre dins el marc dels Estatuts, i són els encarregats d’organitzar i gestionar les aportacions i contribucions que es facin al Congrés Català de Sociologia, però a més a més, poden organitzar o dinamitzar altres activitats entre congrés i congrés dins la seva àrea temàtica, com puguin ser conferències, xerrades, debats o vídeo-fòrums.

Grups de Treball

Grup de treball Coordinadors/es Email
GT1. Sociolingüística

Vanessa Bretxa (UB)

Natxo Sorolla (URV)

vanessa.bretxa@ub.edu

natxo.sorolla@urv.cat

GT2. Moviments Socials Ferran Giménez (EHESS) ferran21_2001@yahoo.com
GT3. Població i Territori

Elena Vidal (UG)

Sergio Porcel Lopez (UAB)

elena.vidal@unige.ch

sergio.porcel@uab.cat

GT4. Cultura i Religió

Maria del Mar Griera (UAB)

Dafne Muntanyola (UAB)

Joaquim Rius (UV)

mariadelmar.griera@uab.cat

dafne.muntanyola@uab.cat

joaquim.rius@uv.es

GT5. Treball Òscar Molina (UAB) oscar.molina@uab.cat
GT6. Tècniques i mètodes Montserrat Simó (UB) msimo@ub.edu
GT7. Teoria Sociològica

Ana Vidu-Afloarei (UB)

Olga Serradell (UAB)

ana.vidu@deusto.es

olga.serradell@uab.cat

GT8. Educació Cecilio Lapresta (UDL) clapresta@geosoc.udl.cat
GT9. Desigualtats Socials

Joan Micó (IEA)

Roger Campdepadrós (UdG)

acs.desigualtatssocials.gt@gmail.com

GT10. Famílies i Grups de Convivència Anna Escobedo (UB) anna.escobedo@ub.edu
GT11. Migracions
GT12. Gènere Tinka Schubert (URV) tinkatabea.schubert@urv.cat
GT13. Sostenibilitat i Medi Ambient

Josep Espluga (UAB)

Sebastià Riutort (UB)

joseplluis.espluga@uab.cat

sriutort@ub.edu

GT14. Joventut, Gent Gran i Generacions

Pau Serracant (GC-OCJ)

Montserrat Mora Fernández (BCC)

pserracant@gencat.cat

mmora.ev@gmail.com

GT15. Poder, Control Social i Conflicte Diego Torrente (UB) diego.torrente@ub.edu
GT16. Joves Sociòlegs

 

DARRERES ACTIVITATS:

 

Jornada Intercongressual de Metodologia d’Investigació en Sociologia. “L’impacte de les tecnologies de la informació i la comunicació en la recerca i l’ensenyament sociològic”

Jornada Intercongressual de Metodologia d’Investigació en Sociologia. “L’impacte de les tecnologies de la informació i la comunicació en la recerca i l’ensenyament sociològic”

Federación Española de Sociología - Associació Catalana de Sociologia JORNADA INTERCONGRESSUAL DE METODOLOGIA D’INVESTIGACIÓ EN SOCIOLOGIA "L’impacte de les tecnologies de la informació i la comunicació en la recerca i l’ensenyament sociològic”  Institut d’Estudis...

Presentació del llibre “Movimientos sociales y derecho a la ciudad” 19 de desembre a les 19h a l’IEC

Presentació del llibre “Movimientos sociales y derecho a la ciudad” 19 de desembre a les 19h a l’IEC

El passat dimecres 19 de desembre va tenir lloc la presentació del llibre "Movimientos sociales y derecho a la ciudad", editat per Salvador Martí i Puig, Robert González, Ricard Gomà i Pedro Ibarra. Va comptar amb la participació de dos dels seus editors i reconeguts...

Programa de la Jornada Intercongressual de Metodologia d’Investigació en Sociologia, 30 de novembre 2018 a l’IEC

Programa de la Jornada Intercongressual de Metodologia d’Investigació en Sociologia, 30 de novembre 2018 a l’IEC

I JORNADA INTERCONGRESSUAL DE METODOLOGIA D’INVESTIGACIÓ I DOCÈNCIA EN SOCIOLOGIA "L’impacte de les tecnologies de la informació i la comunicació en la recerca i l’ensenyament sociològic” Institut d’Estudis Catalans, Barcelona. Divendres 30 de novembre de 2018  ...

Jornada Intercongressual de Metodologia d’Investigació en Sociologia, 30 de novembre 2018 a l’IEC

Jornada Intercongressual de Metodologia d’Investigació en Sociologia, 30 de novembre 2018 a l’IEC

JORNADA INTERCONGRESSUAL DE METODOLOGIA D’INVESTIGACIÓ EN SOCIOLOGIA "L’impacte de les tecnologies de la informació i la comunicació en la recerca i l’ensenyament sociològic” Institut d’Estudis Catalans, Barcelona. Divendres 30 de novembre de 2018 El Comité de...