Select Page

L’associació organitza presentacions de llibres de recent publicació relacionats a l’àmbit de la Sociologia per donar a conèixe’ls a la societat.