Select Page

VI Congrés Català / Internacional de Sociologia

25, 26 i 27  d’Abril de 2013 Universitat de Perpinyà Via Domícia

“Societats i Cultures, més enllà de les fronteres”

 

Posem en marxa el VI Congrés Català / Internacional de Sociologia que es realitzarà els pròxims 25, 26 i 27 d’abril a Perpinyà. Aquesta, serà la primera edició internacional del Congrés que es realitza per part de l’Associació Catalana de Sociologia i tindrà el lema “Societats i Cultures, més enllà de les fronteres”.

Vivim immersos en una nova situació, una nova època, que exigeix una nova mirada i un pensament diferent del moment de l’anàlisi del que realment passa al nostre voltant. Necessitem nous instruments i noves idees per a conèixer una mica millor el protagonisme dels nous subjectes socials que emergeixen, per a detectar i analitzar nous projectes autònoms alternatius, compartits en xarxes socials productores de codis, basats en el coneixement i la identitat cultural, històricament construïda. Repensar la situació, les condicions i els processos específics de cada context cultural pot facilitar-nos la manera de viure. 

L’època en què vivim està marcada per una frontera tecnològica, econòmica i social que divideix la societat i estableix les condicions de noves maneres de dominació i marginalitat. A un costat i altre d’aquesta frontera hi ha, transversalment i com sempre, tota mena de desigualtats (de classe, d’ètnia, de gènere…) i de confrontacions (nord-sud, opulents-necessitats…). A un costat i altre hi ha, també, les línies divisòries del sistema i les portes de la marginalitat i la supervivència dels exclosos.

S’imposa arreu un ordre econòmic basat en el desordre i la desregulació, que exalta la primacia dels mercats i lamina els fonaments mateixos de l’economia social de mercat. Un ordre nou, asocial i amoral, sense fre ni límits coneguts per a l’especulació i el guany ràpid i a curt termini.

La frontera és, també, ideològica. Hi ha fronteres mentals: la lògica dels mercats versus la de la ciutadania; la lògica de destrucció del subjecte social versus la construcció del que és «comú». Ni més ni menys que la primacia del món del sistema o la del món de la vida.

Hi ha altres fronteres, molt més subtils, interiors i exteriors dins la societat, que delimiten territoris que cal conèixer i explorar bé. Moltes segreguen i separen uns ciutadans d’altres i dificulten la pràctica de la solidaritat i del respecte mutu. D’altres assenyalen els límits de la necessària interioritat, de l’autònoma [NFR1] dels subjectes.

Les fronteres són massa sovint, encara avui, espais i territoris que parlen d’exilis, de refugiats, de persones i pobles desplaçats forçadament del seus països i les seves llars.

Les fronteres, però, també poden ser llocs de pas, amb ponts que permeten travessar d’un costat a l’altre. Les societats obertes són espais de trobada, el terreny de la convivència entre persones d’orígens diferents i la complementarietat entre les cultures, de l’exercici de les llibertats i els drets, de l’afirmació de les tradicions culturals vives en les societats i els pobles amb una identitat col·lectiva dinàmica, definida i afirmada com un bé a respectar i a promoure ara i en el futur. 

Properament publicarem tota la informació i els terminis d’enviament de propostes de comunicació.