Select Page

Amb el convenciment que la sociologia catalana disposa avui dels recursos i capacitats personals i institucionals suficients per abordar els reptes de futur i obrir una nova etapa que condueixi a una projecció i a un compromís més elevat amb la societat catalana, l’Associació Catalana de Sociologia proposa la Convenció Sociologia Catalana 2025 amb la finalitat de fixar uns objectius concrets per què en la meta temporal de l’any 2025 la sociologia tingui un major reconeixement i una projecció social més gran a Catalunya.

Des d’ara fins al 17 de novembre es convida a tots els sociòlegs i sociòlogues a opinar i presentar propostes al document de base de la Convenció per a ser discutides en el plenari. Animem a tothom a presentar compromisos d’objectius i propostes de les vostres respectives entitats: departaments universitaris, associacions i entitats socials, empreses, grups de recerca…Sumant les iniciatives de tots construirem la sociologia del 2025. 

Envieu les vostres propostes per correu electrònic a la Secretaria de l’ACS: acs@iec.cat. Durant aquest mesos es faran presentacions de la Convenció a les principals universitats i entitats. Si desitgeu que vinguem a la vostra entitat a presentar-la ho podeu sol·licitat a la mateixa adreça electrònica.

Programa

Formulari d’inscripció

Convocatòria Convenció 2025

Document base Convenció Sociologia 2025