Select Page

Call for Papers English Version

“La postveritat i la manca de reflexió, una nova realitat del segle XXI?”

Tarragona, Universitat Rovira i Virgili,
21 i 22 d’abril de 2017

Les societats actuals estem immerses en una era de transformacions profundes a escala mundial En aquest panorama canviant i accelerat, la imaginació sociològica, en el sentit de Wright Mills, és imprescindible. La teoria i recerca sociològiques són l’eina clau per a la comprensió dels processos socials i la mirada crítica de les nostres societats. Els últims anys han estat marcats per una sèrie de canvis inesperats i de successives crisis que ens plantegen nous reptes. La societat catalana forma part d’aquesta globalitat i d’aquestes transformacions i no és aliena a aquests canvis, ans al contrari, ha constituït un panorama social i polític que esdevé de gran interès per a la comunitat internacional, científica i social. La sociologia pot ajudar a explicar, entendre i encarar aquests reptes i interrogants socials que tenim al davant, tant a nivell global com local, a través de la seva reflexió, mètode i anàlisis especialitzades.

El VII Congrés Català de Sociologia pretén ser un punt de trobada per als investigador/es dels diferents àmbits de recerca del nostre país. Us convidem a participar en el congrés presentant les vostres recerques actuals i participar en el debat i reflexió conjunta en el marc d’aquestes jornades. Els interessats podeu enviar propostes de comunicacions sobre qüestions vinculades a la recerca sociològica. Els grups de treball seran els següents: Sociolingüística; Moviments Socials; Població i Territori; Cultura i Religió; Treball; Tècniques i Mètodes; Teoria Sociològica; Educació; Desigualtats Socials, Famílies i Grups de Convivència; Migracions; Gènere; Sostenibilitat i Medi Ambient; Joventut, Gent Gran i Generacions; Poder i Control Social; i Joves Sociòlegs.

Presentació de resums als Grups de Treball:
Els resums es poden presentar en Català, Castellà, Anglès o Francès. Han de tenir una extensió màxima de 300 paraules, per a una comunicació d’una durada de 15 minuts aproximadament, d’acord amb les instruccions de cada Grup de Treball. Ha de constar necessàriament de: pregunta de recerca, marc teòric, metodologia i principals resultats. Es poden presentar un màxim de dues comunicacions per persona.

Cal fer l’enviament de resums mitjançant aquest enllaç.

A través de la plana web d’enviament s’ha d’indicar el grup de treball.

Grups de Treball: 

 1. Sociolingüística. Coordinadora: Anna Torrijos, Generalitat de Catalunya (atorrijos@gencat.cat).
 2. Moviments socials. Coordinador: Alejandro Pizzi, UV (Alejandro.pizzi@uv.es).
 3. Població i Territori. Coordinadora: Elena Vidal, Universitat de Ginebra (elena.vidal@unige.ch).
 4. Cultura i Religió. Coordinadors/es: Maria del Mar Griera, UAB (mariadelmar.griera@uab.cat); i Dafne Muntanyola, UAB (Dafne.Muntanyola@uab.cat).
 5. Treball. Coordinador: Oscar Molina, UAB (oscar.molina@uab.cat).
 6. Tècniques i mètodes. Coordinadors: Joel Martí, UAB (joel.marti@uab.cat) i Montse Simó, UB (msimo@ub.edu).
 7. Teoria Sociològica. Coordinadora: Olga Serradell, UAB (olga.serradell@uab.cat).
 8. Educació. Coordinadors: Dolors Mayoral Arqué, UdL (dmayoral@geosoc.udl.cat) i Cecilio Lapresta, UdL (clapresta@geosoc.udl.cat).
 9. Desigualtat Socials. Coordinadors: Cristina Sanchez, UdG (cristina.sanchez@udg.edu) i Roger Campdepadrós, UdG (roger.campdepadros@udg.edu).
 10. Famílies i Grups de convivència. Coordinadora: Anna Escobedo, UB (anna.escobedo@ub.edu).
 11. Migracions. Coordinadors: Blanca Garcés, UPF (blanca.garces@upf.edu) i Martine Camiade, Universitat de Perpignyà Via Domícia, UPVD (camiade@univ-perp.fr).
 12. Gènere. Coordinadores: Lidia Puigvert, UB (lidia.puigvert@ub.edu) i Tinka Schubert, URV (Tinka.Schubert@gmail.com).
 13. Sostenibilitat i medi ambient. Coordinadors: Sebastià Riutort, UB (sriutort@ub.edu) i Josep Espluga, UAB (joseplluis.espluga@uab.cat).
 14. Joventut, Gent Gran i Generacions. Coordinador: Pau Serracant, Generalitat de Catalunya (pserracant@gencat.cat) i  Montserrat Mora Fernández, Ajuntament de Barcelona (mmora.ev@gmail.com).
 15. Poder, Control Social i Conflicte. Coordinador: Diego Torrente, UB (diego.torrente@ub.edu).
 16. Joves Sociòlegs. Coordinadors: Mar Joanpere, UB (mar.joanpere@ub.edu), Josep Ubalde, URV (josep.ubalde@urv.cat), Paquita Sanvicén, UdL (psanvicen@geosoc.udl.cat) i Amado Alarcón, URV (amado.alarcon@urv.cat).

Agenda provisional

Dates clau:

Tancament de les inscripcions on line: 1 d’abril de 2017

Termini per enviament de resums ampliat fins al 15 de febrer de 2017

Notificació d’acceptació: 1 de març de 2017

Inscripció amb preu reduït: 15 de març de 2017

Dies del congrés: 21 a 22 d’abril de 2017

 

Inscripcions
Almenys un dels signants de les comunicacions acceptades ha d’estat inscrit per a que la comunicació aparegui al llibre de resums.

Incripció membres fins el 15 de març 80 €
Inscripció membres 130 €
Inscripció no membres fins el 15 de març 120 €
Inscripció no membres 170 €
Inscripció estudiants membres fins el 15 de març 40 €
Inscripció estudiants membres 70 €
Inscripció estudiants no membres fins el 15 de març 60 €
Inscripció estudiants no membres 90 €
Inscripció estudiants no graduats 10 €

(Els estudiants en les diverses modalitats han de presentar documentació acreditativa)

(*) Les inscripcions de no associats inclouen un any d’inscripció a l’ACS. Els preus dels dinars no s’inclouen en els preus d’inscripció.

Inscripcions a través de:

http://blogs.iec.cat/acs/category/activitats/congressos/

http://wwwa.fundacio.urv.cat/congressos/vii-congres-catala-sociologia/inscripcio-participant

 

Secretaria Tècnica i Suport Administratiu:
Oficina de congressos de la URV: congressos@fundacio.urv.cat
Secretaria de l’ACS: acs@iec.cat