Select Page

Institut d’Estudis del Treball (IET) i el Grup d’Investigació d’Educació i Treball (GRET). INCASI. International Network for Comparative Analysis of Social Inequalities.Pàgina web: http://incasi.uab.cat/

Al gener de 2016 es va posar en marxa el projecte que sota el nom Global trends in social inequalities in Europe and Latin America and exploring innovative ways to reduce them through life, Occupational and educational trajectories research to face uncertainty, va presentar la Xarxa INCASI y que va rebre el finançament de la Comissió Europea a la convocatòria del programa marc Horizon 2020, secció de Ciència de Excel·lència: programa Marie Skłodowska-Curie Actions, subprograma Research and Innovation Staff Exchange de 2015 (RISE, GA-691004), per un import de 2,3 milions d’euros.

L’objectiu del projecte és crear i consolidar una xarxa d’investigació i de formació de postgrau entre Europa i Amèrica Llatina en relació a l’anàlisi de les desigualtats socials a una perspectiva comparada i derivar elements de reflexió, d’innovació social i recomanacions per les polítiques socials.

El projecte permet la mobilitat de personal investigador predoctoral o postdoctoral amb l’objectiu que els intercanvis generin un consorci de centres d’investigació de les universitats. La xarxa es constitueix amb 10 universitats europees i 10 llatinoamericanes, la integren més de 140 investigadors/es i és liderada per la Universitat Autònoma de Barcelona a través de l’Institut d’Estudis del Treball (IET) i el Grup d’Investigació d’Educació i Treball (GRET). El coordinador principal de la xarxa és el Dr. Pedro López-Roldán.