Select Page

Ciència, Societat i Iniciativa ciutadana al Horizon Europe

Horizon Europe  és el nom del proper gran programa de recerca de la Comissió Europea  que començarà un cop finalitzi l’actual Horizon 2020.

De moment el programa Horizon Europe no preveu cap programa ni finançament dedicat a temes de ciència i societat com sí passava a l’Horizon 2020. L’actual disseny del futur Horizon Europe proposa integrar les activitats de l’actual programa “Science with and for Society (SWAFS)” en un programa anomenat “Reforming and Enhancing EU R&I System” que inclourà altres activitats i un pressupost global de 400 milions d’€uros.  Això representa una disminució susbtancial de fons, visibilitat i oportunitats en aquest àmbit, el que no encaixaria amb les manifestacions reiterades del Comissari Moedas i la CE sobre la importància d’apropar Horizon Europe a la societat i d’avançar cap a una recerca i innovació més responsables.  En aquest sentit, la xarxa de Punts de Contacte Nacional del programa SWAFS ha obert una campanya per recollir signatures per proposar un programa relacionat amb ciència i ciutadania. Es pot signar la petició en el següent enllaç.