Select Page
Wagner, P., & Mota, A. (2019). Collective Action and Political Transformations. The Entangled Experiences in Brazil, South Africa and Europe. Edinburgh: Edinburgh University Press, pp. 272.

L’acció col·lectiva en l’actual moment de globalització sovint s’associa bé a una creixent intolerància, xenofòbia i exclusió, o bé es considera incapaç de contribuir amb millores reals i positives en la vida dels individus. Aquest llibre reconeix els greus problemes d’una acció col·lectiva eficaç i significativa, però arriba a un diagnòstic més optimista del nostre temps repensant allò polític des del punt de vista d’experiències d’acció col·lectiva progressistes i conservadores en diferents parts del planeta: Brasil, Sudàfrica i Europa. En fer-ho, aporta una perspectiva crítica al debat sobre el possible impacte que podria tenir el Sud global per a desenvolupaments socials i polítics positius a tot el món.

En aquest llibre, exploren la qüestió de si i de quina manera  l’acció col·lectiva pot produir una transformació política. És una qüestió urgent. La humanitat s’enfronta a problemes que van des de la pobresa persistent, l’elevada desigualtat social i la violència cada cop més difusa fins a la mateixa destrucció de les condicions per a la vida humana a la terra a causa de la degradació ambiental, l’extracció desenfrenada de recursos i el canvi climàtic. El canvi és molt necessari. A més, plantegen la qüestió amb una sensació de paradoxa tenint en compte els nivells actuals d’educació i riquesa, de tecnologia i infraestructures disponibles, i els graus de llibertat i participació política.