Select Page

L’organització del VIII Congés Català Internacional de Sociologia i el VI Congrés de Joves en Sociologia està a ple rendiment. 

El proppassat 15 de desembre es va tancar la recepció de propostes de comunicacions. N’hem rebut 275! I en aquests moments els diferents grups i línies de treball estan organitzant la seva avaluació. Considerem que és un gran èxit de participació, degut en bona part als esforços de difusió que els grups de treball i la junta han fet a través d’emails i xarxes socials. També perquè la importància de la sociologia en l’acadèmia i en la societat és creixent.

A banda de realitzar-se en el marc incomparable de Girona, concretament a la Facultat de Lletres amb el seu claustre romànic i les plenàries a l’Església de Sant Domènech, hi haurà una conjunció de participacions i esdeveniments que el faran especial. Entre d’altres que la procedència també ha augmentat en diversitat, doncs hem rebut força comunicacions de la resta de l’estat espanyol, així com de països europeus i llatinoamericans. Hem rebut fins a 30 comunicacions en anglès, que d’acceptar-se, permetran oferir almenys una sessió de comunicacions només en anglès en totes les franjes horàries, atraient més públic internacional en properes edicions. Que el comitè de recerca de Sociologia de Família de la FES farà la seva conferència intercongressual durant el congrés català. Que s’estan organitzant una diversitat de panells-col.loquis que de ben segur posaran difícil escollir a quin anar i quin perdre’s, sobre temàtiques de gènere, medi ambient, desigualtats, territori, teoria sociològica, avaluació de la recerca, etc. Respecte a aquests, encara hi ha fins el 15 de gener per a fer arribar propostes a l’email de coordinació del congrés (coordinacio.ccs.acs@gmail.com), les quals es procedirà a valorar, gestionar i coordinar temàticament per a garantir que siguin de prou interès, qualitat i que no hi hagi solapament de temes. A mesura que es vagin confirmant i tancant les propostes i les ponències s’aniran penjant a la web del congrés.

Finalment, anunciar-vos que l’associació ha aconseguit la participació de dues figures internacionals rellevants per a les ponències inaugurals i de clausura del congrés. Es tracta del Dr. Sari Hanafi, l’actual president de l’Associació Internacional de Sociologia (ISA) i de la Dra. Christine Williams l’actual presidenta de l’Associació Americana de Sociologia (ASA). 

Tots aquests detalls i la resta d’informacions les podreu anar consultant a la web del Congrés, a mida que estiguin disponibles i us les oferirem amb més concreció en el proper butlletí.