Select Page

Cristina M Pulido, Beatriz Villarejo-Carballido, Gisela Redondo-Sama, Aitor Gómez han publicat COVID-19 infodemic: More retweets for science-based information on coronavirus than for false information, a International Sociology

Abstract

L’Organització Mundial de la Salut no només ha assenyalat els riscos de l’COVID-19 per a la salut, sinó que també ha qualificat la situació de infodémica, a causa de la quantitat d’informació, veritable i falsa, que circula sobre aquest tema. Els estudis previs mostren que, en xarxes socials, les falsedats són compartides molt més que la informació basada en l’evidència. No obstant això, hi ha menys estudis que analitzin la circulació d’informacions falses i basades en l’evidència durant emergències sanitàries. Per tant, el present estudi té com a objectiu llançar nova llum sobre el tipus de tweets que van circular durant dos dies a Twitter al voltant de l’brot de COVID-19, per analitzar com es va compartir la informació falsa i veritable. Amb aquesta finalitat, s’han analitzat 1000 tuits. Els resultats mostren que la informació falsa es tuiteja més però es retuiteja menys que l’evidència científica o els tuits de verificació de fets, mentre que els tuits basats en evidència científica i els de verificació de fets capten més atenció que els de simples fets. Aquestes troballes aporten informació rellevant per orientar el disseny de les polítiques de salut pública.