Select Page

Varis membres de l’ACS (Lena de Botton -com a IP- i Adriana Aubert del Departament de Sociologia de la UB i Roger Campdepadrós de la Unitat de Sociologia de la UdG) estan a l’equip d’investigació de la representació espanyola del projecte Horizon 2020 Key Inclusive Development Strategies for Life Long Learning (KIDS4ALLL) (2020-2023), liderat per la sociòloga Roberta Ricucci de la Universitat de Torí i membre de la ESA. 

L’objectiu principal de la recerca és orientar els processos d’integració de nens i nenes (migrants, però també no migrants) en contextos educatius i socials mitjançant la promoció de competències com a conjunt recíproc de coneixement (adquisició), habilitats (formació) i actituds (transferència) que permetin als grups objectiu dialogar (col·laboració) i aprofitar tot el potencial de l’aprenentatge al llarg de la vida (LLL).

Un dels desafiaments socials més significatius per reduir les desigualtats (l’abandonament escolar prematur i les taxes NEET) entre el rendiments d’estudiants migrants i no migrants és facilitar l’accés i la inclusió dels sistemes educatius als migrants. La realitat dels estudiants migrants ve marcada per l’aïllament social, l’exclusió i la pobresa. De fet, l’Informe Eurydice sobre “Integració d’estudiants migrants a les escoles europees” (2019) subratlla aquesta idea i posa de manifest la importància de les habilitats lingüístiques i de les competències socials i emocionals per avançar en la integració.

El consorci KIDS4ALLL està format per més de 35 actors entre universitats, institucions, fundacions, escoles i associacions de països com Itàlia, Alemanya, Hongria, Grècia, Espanya, Malta, Noruega, Turquia, Israel, Bèlgica i Bulgària. Aquests actors estan organitzats com a partners de coneixement, actors socials i educatius, actors polítics i tècnics experts.