Select Page
Creativity, Innovation and Urban Transformation (CRIT)

Creativity, Innovation and Urban Transformation (CRIT)

Creativity, Innovation and Urban Transformation / Creativitat, Innovació i Transformació Urbana (CRIT), Universitat de Barcelona El grup de recerca sobre Creativity, Innovation and Urban Transformation / Creativitat, Innovació i Transformació Urbana (CRIT) és un grup...
La tesi. Las políticas públicas contra la pobreza en la ciudad de Tarragona en el contexto de bienestar familista del sur de Europa. Los servicios sociales básicos y las escuelas infantiles municipales de 0 a 3 años, de Sergio Sánchez Castiñeira

La tesi. Las políticas públicas contra la pobreza en la ciudad de Tarragona en el contexto de bienestar familista del sur de Europa. Los servicios sociales básicos y las escuelas infantiles municipales de 0 a 3 años, de Sergio Sánchez Castiñeira

Enguany s’ha llegit al Departament de Sociologia de la Universitat de Barcelona la tesi “Las políticas públicas contra la pobreza en la ciudad de Tarragona en el contexto de bienestar familista del sur de Europa. Los servicios sociales básicos y las...
L’article. Does having highly educated adult children reduce mortality risks for parents with low educational attainment in Europe? d’Albert Sabater, Elspeth Graham i Alan Marshall, publicat a Ageing & Society

L’article. Does having highly educated adult children reduce mortality risks for parents with low educational attainment in Europe? d’Albert Sabater, Elspeth Graham i Alan Marshall, publicat a Ageing & Society

Existeix un ampli consens en què l’augment d’alumnes universitaris que provenen de famílies amb un nivell formatiu baix és fonamental per a la mobilitat social. A l’article d’abaix, encapçalat pel Professor Serra Húnter Albert Sabater Coll junt...
L’article. Religious education in state primary schools: the case of Catalonia (Spain), de Jordi Garreta Bochaca, Mònica Macia Bordalba i Núria Llevot Calvet, a British Journal of Religious Education

L’article. Religious education in state primary schools: the case of Catalonia (Spain), de Jordi Garreta Bochaca, Mònica Macia Bordalba i Núria Llevot Calvet, a British Journal of Religious Education

Jordi Garreta Bochaca, Mònica Macia Bordalba i Núria Llevot Calvet han publicat Religious education in state primary schools: the case of Catalonia (Spain) a British Journal of Religious Education. Abstract In a pluricultural and multi-religious world, with high...