Select Page

El Seminari de Teoria Sociològica Raimon Bonal és una activitat que realitza l’ACS des del 1995. Actualment està organitzada i dinamitzada pel Grup de Treball 7. Teoria Sociològica, i en el mateix es debaten obres clàssiques i contemporànies de les ciències socials. Té un funcionament democràtic, entre els i les assistents i membres del seminari es proposen i escullen els títols a llegir, així com el número de capítols i pàgines a llegir i debatre en cada sessió. És un seminari obert.  Porta el nom d’un dels membres i presidents de l’ACS, professor de Sociologia de la Universitat de Barcelona, sociòleg d’origen jesuïta format a Lovaina, Bèlgica, molt compromès amb l’estudi i erradicació de la pobresa, l’exclusió i les desigualtats socials, així com amb la Sociologia com a ciència.

En aquest document Lectures-Raimon-Bonal hi podeu trobar bastants una llista llarga tot i que no exhaustiva de títols que s’han debatut al Seminari. Alguns d’ells són:

. Los movimientos sociales, 1768-2008. Charles Tilly.

. Filosofía del dinero. Georg Simmel

. Escritos históricos y políticos. Simone Weil

. Veinte años en Hull House. Jane Addams.

. El origen del hombre. Charles Darwin

. For Public Sociology. Michael Burawoy

. L’ètica protestant i l’esperit del capitalisme. Max Weber

. El mal. Un desafío a la filosofía y a la teología. Paul Ricoeur

. Mente, lenguaje y sociedad. John R. Searle

. Alquimias de la mente. Jon Elster

. Libertad o capitalismo. Ulrich Beck

. Teoría de la acción comunicativa. Jürgen Habermas

. Israel o Atenas. Jürgen Habermas
. Desarrollo y libertad. Amartya Sen
. Alquimias de la mente. Jon Elster
. ¿Podremos vivir juntos, iguales y diferentes? Alain Touraine
. Les formas elementales de la vida religiosa. Emile Durkheim
. Economía y Sociedad. Max Weber
. La distinción. Criterios y bases sociales del gusto. Pierre Bourdieu
. Espíritu, persona y sociedad. Desde el punto de vista del conductismo social. George H. Mead