Select Page

Sostenibilitat i Medi Ambient

Vivim en un planeta al límit. L’escala i la severitat de la disrupció humana sobre el planeta és de tal magnitud que l’hem portat a un nou moment del seu cicle vital. L’Antropocè (o Capitalocè) dóna nom a una nova era geològica caracteritzada pels greus impactes dels éssers humans sobre el sistema Terra i, sobretot, sobre els seus habitants, humans i no humans. És un concepte que, de forma transdisciplinar, unifica les diferents discussions sobre la crisi ecològica global i les seves conseqüències.

En aquest grup de treball donem la benvinguda a comunicacions que contribueixin a aprofundir la comprensió dels fenòmens socio-ecològics que caracteritzen  l’Antropocè. Alguns exemples d’aquests (que no en limiten les possibilitats) tenen a veure, per exemple, amb:

  • la recent (i/o la no tan recent) onada de protestes vinculades a l’activisme climàtic.
  • la crisi d’extinció i exterminació d’escala global.
  • els desplaçaments humans i no humans motivats per causes ambientals.
  • la forta re-emergència dels ecofeminismes.
  • les propostes decreixentistes.
  • els conflictes socioambientals sobre l’extractivisme, residus, contaminació atmosfèrica o aigua, les creixents lluites animalistes, els conflictes sobre justícia ambiental, sobre un sistema agroalimentari alternatiu, les lluites per les sobiranies ecològiques (alimentària, energètica…),
  • l’anàlisi de polítiques socio-ambientals,
  • etc.

Presentació de Resums:

Els resums / abstracts es poden presentar en català, castellà, anglès o francès.

Han de tenir una extensió màxima de 300 paraules per a una comunicació d’una durada de 15 minuts aproximadament.

Ha de constar necessàriament de: pregunta de recerca, marc teòric, metodologia i principals resultats.

Es poden presentar un màxim de dues comunicacions per persona.

S’ha d’indicar el grup de treball al qual es vol presentar.

Per a què la comunicació i l’abstract s’incloguin en el Llibre d’abstracts, així com per poder presentar la comunicació, la persona ha d’estar inscrita. Per a poder rebre el Certificat de presentació de comunicacions a més d’estar inscrita, la persona ha d’haver assistit al congrés i presentat la comunicació.

Data límit – 15 de novembre de 2019

Per qualsevol dubte contacteu amb els coordinadors del grup:

Pep Espluga: joseplluis.espluga@uab.cat

Amaranta Herrero: amaranta.herrero@uab.cat

 

Web del Congrés Català de Sociologia

Inscripcions al Congrés Català de Sociologia