Select Page

Teoria Sociològica

Pels congressos vinents ens agradarà rebre propostes de comunicacions de professionals que us trobeu dins i fora de l’acadèmia, participant i col·laborant en múltiples i diversos projectes d’interès sociològic. Les coordinadores del grup de treball són Sandra Racionero (UB) i Ane López (UB).

La teoria sociològica  proporciona conceptes de gran utilitat per comprendre la diversitat i complexitat dels fenòmens socials que ens envolten. Per aprofundir en aquesta comprensió sociològica, compartir i avançar en el coneixement, el nostre grup de treball es troba cada quart dilluns de mes per debatre amb el llibre a la mà les aportacions i teories dels/les autors/es més rellevants en Ciències Socials. Es tracta del “Seminari de Teoria Sociològica Raimon Bonal”, que funciona des de fa 24 anys, i en el que hem llegit, debatut i aprofundit en les contribucions d’autores i autors com: Jane Addams, Hannah Arendt, Ulrich Beck, Pierre Bourdieu, Judith Butler, Simone de Beauvoir, Émile Durkheim, Norbert Elías, Jürgen Habermas, Robert K. Merton, Martha Nussbaum, Talcott Parsons, Georg Simmel, Adam Smith, Alain Touraine,  Simone Weil, Max Weber, entre molts/es altres.