Select Page

Societat Catalana

Societat Catalana és una col·lecció d’anàlisi i reflexió sobre els principals esdeveniments de la nostra societat. El conjunt del treball va dirigit a oferir elements de debat, d’interpretació i de coneixement per a totes aquelles persones interessades a aprofundir sobre la comprensió dels fets socials. Amb l’increment exponencial del volum dels fluxos d’informació que circulen i la universalització dels productors i receptors dels missatges, és més necessari que mai poder disposar de tractaments rigorosos que ajudin a orientar la capacitat interpretativa dels actors socials sobre el seu entorn immediat.

Aquesta és la finalitat de la publicació, oberta a un públic ample, que tractarà anualment les grans temàtiques que d’una manera general han atret l’atenció de l’opinió pública durant l’any i que mereixin un tractament reflexiu.

Els articles s’han agrupat en uns grans apartats, que aborden les grans temàtiques que afecten el funcionament d’una societat moderna: la societat civil, la governabilitat, l’economia, l’estructura social, el coneixement i el benestar.

Podeu consultar aquestes publicacions al Portal de publicacions de l’IEC