Select Page

Estats del Benestar i Desigualtats Socials

L’última dècada ha estat especialment convulsa per als Estats de Benestar. Les transformacions socials esdevingudes durant aquest període han dibuixat una nova fisonomia de riscos i desigualtats socials a les quals cal donar resposta. Així, doncs, a partir de l’interès científic per aprofundir en l’estudi d’aquesta temàtica, el GT9 pretén obrir un espai de reflexió, debat i creació de coneixement sobre els vells i nous riscos socials, les desigualtats socials i les respostes institucionals que se’ls dóna.

Les temàtiques de treball del grup i la presentació de comunicacions als congressos abasten l’anàlisi de:

  • Les causes de les desigualtats socials, les seves conseqüències, com reduir-les, prevenir-les o erradicar-les, en qualsevol àmbit temàtic d’estudi (mercat laboral, joventut, majors de 45 anys, llengua, classe social i estatus, gènere, pobresa, riquesa, acumulació, envelliment, etc.). 
  • Adequació de les respostes institucionals, dels diferents sistemes de protecció social i dels actors implicats enfront dels vells i nous riscos socials.
  • Canvis i reformes en els models europeus de Benestar Social.
  • Avaluació de polítiques socials sectorials (en l’àmbit públic, social i el mercat) lligades als nous riscos socials: sistemes de cures de llarga durada, família, discapacitat, immigració, noves formes d’ús de la tecnologia i les addiccions, desigualtats i processos migratoris, els serveis socials, etc.

L’enviament de comunicacions als congressos està obert a participants d’àmbit nacional i internacional, associades o no a l’ACS, i de diferents disciplines, sempre que el treball tingui, en bona part, un punt de vista sociològic

 

Coordinador/a GT9 període 2021-2023: 

. Joan Micó – Institut d’Estudis Andorrans

. Esther Albesa – Diputació de Barcelona

Email: acs.desigualtatssocials.gt@gmail.com