Select Page

GT3. Població i Territori

Volem que el grup de treball de POBLACIÓ I TERRITORI sigui un espai de trobada i debat entre investigadors interessats en aspectes relacionats amb la població i els espais urbans i rurals. El seu objectiu general és compartir i difondre el coneixement generat a partir de les recerques més actuals realitzades sobre els reptes demogràfics, urbans i territorials més importants.

A més d’encabir l’aproximació sociològica de la temàtica clàssica de la demografia i dels estudis territorials, volem promoure la reflexió especialment sobre aquells temes que puguin ser objecte d’intervenció política en la intersecció entre el territori, la població, la desigualtat social i els cicles de vida. Des d’aquesta òptica, els principals temes sobre els quals treballem són:

  • Les desigualtats socials o territorials en temes de salut.
  • Les transicions que experimenten els individus al llarg del seu cicle vital (fecunditat, treball, salut, mortalitat, etc.).
  • Les anàlisis d’estructura de població i de qüestions aproximades des de l’anàlisi d’edat, generació i territori, i tractades des de la perspectiva sociològica i de gènere.
  • La segregació residencial (sòcio-residencial o ètnica) i d’altres processos d’estructuració socio-residencial, les seves causes i els seus efectes.
  • La vulnerabilitat urbana i les àrees urbanes d’especial atenció, així com les polítiques per fer-li front.
  • Els processos de gentrificació i d’altres aspectes lligats amb el dret a la ciutat.
  • La qüestió de l’habitatge, especialment des del seu impacte en les condicions de vida de la població.
  • La despoblació o els canvis en la composició social d’àrees rurals.

Us convidem a participar-hi!