Select Page

A l’espai Recerca volem informar de la recerca iniciada o finalitzada en els darrers mesos a la sociologia catalana. Això és, projectes d’àmbit local, autonòmic, estatal, europeu o internacional en què participin, col·laborin o els dirigeixin socis i sòcies de l’ACS, o altres sociòlegs o sociòlogues catalanes.

Si voleu que incloguem alguna d’aquestes recerques o projectes, o sabeu d’alguna recerca recent en la sociologia catalana que vulgueu incloure aquí, envieu-nos sisplau un email a acs.comunicacio@gmail.com

 

2018

Gabinet d’Estudis Socials (GES) (2018). Estudi del Retorn Social de la Inversió de la Fundació Lluís Artigues (en col·laboració amb la Fundació Campus Arnau d’Escala), Fundació Lluís Artigues.

Gabinet d’Estudis Socials (GES) (2018), Investigació sobre l’accés als drets fonamentals de col·lectius vulnerables residents en assentaments, Fundació CEPAIM.

Gabinet d’Estudis Socials (GES) (2018), Diagnosi de la pobresa, la vulnerabilitat i l’exclusió social a Sant Celoni, Ajuntament de Sant Celoni.

2017

Investigacions en Sociologia de la Religió (ISOR) UAB. (2017-2020). Mapa Religiós a Catalunya. El projecte té per objectiu identificar i conèixer amb profunditat les comunitats religioses i els llocs de culte de totes les confessions presents a Catalunya. IP: Dra. Maria del Mar Griera (ISOR-UAB). Membres (ISOR-UAB): Maria Forteza (coordinadora), Clara Fons, Ramón Macià i Teuta Stipišić. Finançament: Direcció General d’Afers Religiosos de la Generalitat de Catalunya. Webs: http://www.mapareligios.cat/  http://governacio.gencat.cat/ca/pgov_ambits_d_actuacio/pgov_afers-religiosos/pgov_serveis/pgov_mapa_religions/

Gabinet d’Estudis Socials (GES) (2017-2018), Estudi d’avaluació de l’impacte social, econòmic i mediambiental dels programes de reducció de la pobresa energètica impulsats per l’Àrea Metropolitana de Barcelona (en col·laboració amb la Fundació Campus Arnau d’Escala), Govern de l’Àrea Metropolitana de Barcelona.

Gabinet d’Estudis Socials (GES) (2017), La imatge de les escoles municipals, Ajuntament de Martorelles.

2016

Investigacions en Sociologia de la Religió (ISOR) UAB. (2016-2019). EREU – MYB. Expresiones religiosas en el espacio urbano en Madrid y Barcelona. Un estudio de casos múltiple sobre la visibilidad de la diversidad religiosa en el espacio público. (I+D+I). El projecte examina la (in)visibilitat de les expressions religioses, els processos burocràtics i polítics que han de recórrer les comunitats per organitzar aquestes activitats, i les negociacions amb el veïnat i el públic al qual van dirigides. IP: Dra. Maria del Mar Griera (ISOR-UAB). Finançament: Ministeri d’Economia i Competitivitat. Web: http://urbanreligions.uab.cat/

Institut d’Estudis del Treball (IET) i el Grup d’Investigació d’Educació i Treball (GRET). INCASI. International Network for Comparative Analysis of Social Inequalities.Pàgina web: http://incasi.uab.cat/

Al gener de 2016 es va posar en marxa el projecte que sota el nom Global trends in social inequalities in Europe and Latin America and exploring innovative ways to reduce them through life, Occupational and educational trajectories research to face uncertainty, va presentar la Xarxa INCASI y que va rebre el finançament de la Comissió Europea a la convocatòria del programa marc Horizon 2020, secció de Ciència de Excel·lència: programa Marie Skłodowska-Curie Actions, subprograma Research and Innovation Staff Exchange de 2015 (RISE, GA-691004), per un import de 2,3 milions d’euros.

L’objectiu del projecte és crear i consolidar una xarxa d’investigació i de formació de postgrau entre Europa i Amèrica Llatina en relació a l’anàlisi de les desigualtats socials a una perspectiva comparada i derivar elements de reflexió, d’innovació social i recomanacions per les polítiques socials.

El projecte permet la mobilitat de personal investigador predoctoral o postdoctoral amb l’objectiu que els intercanvis generin un consorci de centres d’investigació de les universitats. La xarxa es constitueix amb 10 universitats europees i 10 llatinoamericanes, la integren més de 140 investigadors/es i és liderada per la Universitat Autònoma de Barcelona a través de l’Institut d’Estudis del Treball (IET) i el Grup d’Investigació d’Educació i Treball (GRET). El coordinador principal de la xarxa és el Dr. Pedro López-Roldán.

Gabinet d’Estudis Socials (GES) (2016-2018), Come Forward! (Projecte de recerca relacionat amb la població LGTBI), Comissió Europea, Università degli Studi di Brescia.

Gabinet d’Estudis Socials (GES) (2016-2017), Estudi per a la determinació del Retorn Social de la Inversió de la cooperativa Alencop (en col·laboració amb la Fundació Campus Arnau d’Escala), Barcelona Activa.

Gabinet d’Estudis Socials (GES) (2016-2017), Estudi per a la determinació del Retorn Social de la Inversió del Servei d’Atenció a les Persones amb Discapacitat de la Residència Tres     Pins de Barcelona (en col·laboració amb la Fundació Campus Arnau d’Escala),Residència Tres Pins; Consorci de Serveis Socials de Barcelona.

 

 

La recerca. Key Inclusive Development Strategies for Life Long Learning (KIDS4ALLL), amb la participació de Lena de Botton i Adriana Aubert de la UB i de Roger Campdepadrós de la UdG

La recerca. Key Inclusive Development Strategies for Life Long Learning (KIDS4ALLL), amb la participació de Lena de Botton i Adriana Aubert de la UB i de Roger Campdepadrós de la UdG

Varis membres de l'ACS (Lena de Botton -com a IP- i Adriana Aubert del Departament de Sociologia de la UB i Roger Campdepadrós de la Unitat de Sociologia de la UdG) estan a l'equip d'investigació de la representació espanyola del projecte Horizon 2020 Key Inclusive...

La Recerca. Nuevas movilidades y reconfiguracion sociorresidencial en la poscrisis: Consecuencias socioeconómicas y demográficas en las áreas urbanas españolas. Dirigida per Cristina López Villanueva

La Recerca. Nuevas movilidades y reconfiguracion sociorresidencial en la poscrisis: Consecuencias socioeconómicas y demográficas en las áreas urbanas españolas. Dirigida per Cristina López Villanueva

El proppassat 2019 es va iniciar el projecte "Nuevas movilidades y reconfiguracion sociorresidencial en la poscrisis: Consecuencias socioeconómicas y demográficas en las áreas urbanas españolas" dirigit per la Dra. Cristina López Villanueva. RTI2018-095667-B-I00. La...

La tesi. Las políticas públicas contra la pobreza en la ciudad de Tarragona en el contexto de bienestar familista del sur de Europa. Los servicios sociales básicos y las escuelas infantiles municipales de 0 a 3 años, de Sergio Sánchez Castiñeira

La tesi. Las políticas públicas contra la pobreza en la ciudad de Tarragona en el contexto de bienestar familista del sur de Europa. Los servicios sociales básicos y las escuelas infantiles municipales de 0 a 3 años, de Sergio Sánchez Castiñeira

Enguany s'ha llegit al Departament de Sociologia de la Universitat de Barcelona la tesi "Las políticas públicas contra la pobreza en la ciudad de Tarragona en el contexto de bienestar familista del sur de Europa. Los servicios sociales básicos y las escuelas...

La tesi. Anàlisi comparada de les reformes en els sistemes europeus de cures de llarga durada. Els casos d’Alemanya, Anglaterra, Suècia i Espanya, 2008-2017, d’Esther Albesa i Jové

La tesi. Anàlisi comparada de les reformes en els sistemes europeus de cures de llarga durada. Els casos d’Alemanya, Anglaterra, Suècia i Espanya, 2008-2017, d’Esther Albesa i Jové

El passat 25 de març de 2019 l'Esther Albesa i Jové va llegir al Departament de Sociologia de la Universitat de Barcelona la tesi Anàlisi comparada de les reformes en els sistemes europeus de cures de llarga durada. Els casos d’Alemanya, Anglaterra, Suècia i Espanya,...