Select Page

SOLIDUS. Solidarity in European Societies: Empowerment, Social Justice and Citizenship

SOLIDUS és un projecte del programa de recerca Horizon 2020 de la Unió Europea que s’ha dut a terme durant els anys 2015-2018 a tretze països de la Unió Europea, ha estat coordinat per laCentre de Recerca CREA i dirigit per la Dra. Marta Soler i Gallart de la Universitat de Barcelona.

El projecte SOLIDUS respon directament als projectes d’investigació enfocats a petita o mitjana escala que requereixen “societats europees després de la crisi” (EURO-3-2014). S’emmarca dins els objectius més generals del programa de treball “Europa en un món canviant: societats inclusives, innovadores i reflexives” d’Horizon 2020, més concretament sota la crida general “Superació de la crisi: noves idees, estratègies i estructures de governança per a Europa”. El caràcter innovador d’aquesta proposta és que explora conceptual i empíricament les expressions actuals i futures de la solidaritat europea des d’un enfocament interdisciplinari tot integrant punts de vista de la Sociologia, la Psicologia, la Geografia Econòmica, l’Economia, la Filosofia i la Gestió Pública.

El projecte aprofita aquests resultats per integrar-los amb evidències empíriques que es troben en una sèrie de pràctiques d’innovació social, tercer sector i gestió pública des d’una perspectiva comparativa, en la que es consideren les diferents tradicions del sector estatal i de les polítiques per arribar a comprendre aquests factors i les barreres. El valor afegit d’aquest enfoc comparatiu és que facilita l’aprenentatge transnacional i intersectorial, fet que permet als estats membre de la UE, i especialment als seus legisladors i acadèmics, aprendre els uns dels altres. A més, ajuda als responsables polítics a nivell europeu a desenvolupar polítiques i instruments que reconeixen el potencial de la solidaritat per assolir els objectius de la societat a través dels mecanismes disponibles d’innovació de polítiques, millorant al mateix temps el caràcter basat en l’evidència de les seves politiques. A més, els aspectes morals i normatius més ambiciosos, i per tant crítics, relacionats amb la solidaritat (com la justícia social) s’aborden en els diferents paquets de treball. Fins al dia d’avui aquesta és l’única investigació sistemàtica, interdisciplinària i comparativa sobre la solidaritat a escala europea.

La recerca ha identificat 64 casos d’estudi de solidaritat amb impacte social en cinc àrees (compromís cívic, educació, ocupació, salut i habitatge).

Per a més informació sobre el projecte i els seus resultats cliqueu aquest enllaç: https://solidush2020.eu