Select Page

Premi Catalunya de Sociologia Emili Boix i Selva. Edició 2021

Premi biennal instituït l’any 2008 i convocat per l’Associació Catalana de Sociologia (ACS) en col·laboració amb el Col·legi de Politòlegs i Sociòlegs de Catalunya (COLPIS), amb l’objectiu de promoure i reconèixer la recerca sociològica que es fa a Catalunya.

Ofert a científics i professionals consolidats que treballen en l’àmbit de la sociologia, és un reconeixement a l’aportació científica desenvolupada en aquest camp i a l’impacte que ha tingut la seva tasca en la societat.

Poden proposar candidatures al premi les institucions de caràcter públic o privat especialment vinculades a la recerca sociològica, i els membres que hagin estat designats per la Junta de l’ACS per a constituir un comitè ad hoc de nominacions.

Les persones que siguin membres de la Junta de l’ACS, del Consell del COLPIS i del jurat no poden ser candidates al premi mentre fan aquesta funció. Tampoc no poden ser-ho els membres de l’IEC.

Les candidatures s’han d’enviar per correu electrònic al Comitè de Nominacions del Premi Catalunya de Sociologia Emili Boix i Selva (acs@iec.cat) i han d’anar acompanyades d’una justificació dels mèrits de la persona candidata (trajectòria científica i professional, cartes de recomanació, etc.). Per a poder presentar una candidatura, cal seguir les indicacions de següent formulari: plantilla-Premi-Catalunya-Sociologia.

Un cop rebudes les candidatures, el Comitè de Nominacions les farà arribar a un jurat amb la composició següent: tres persones a proposta de la Junta de l’ACS, dues persones a proposta del Consell del COLPIS i un secretari o secretària (sense dret a vot) designat a proposta de la Junta de l’ACS.

La dotació del premi és de sis mil euros (6.000 €) i la persona premiada rebrà un diploma acreditatiu. La disponibilitat de la dotació premi prescriu el dia 10 de juliol de 2021.

 

Termini d’admissió de candidatures: 30 de novembre de 2020, a les 13 hores

Acte públic de lliurament a la seu de l’IEC: abril 2021

 
 

V Premi Catalunya de Sociologia

Després d’estudiar les candidatures rebudes per part del Comitè de Nominacions, el jurat acordà, per unanimitat, concedir el Premi Catalunya de Sociologia en la seva 5a convocatòria al Sr. Jordi Borja Sebastià com a reconeixement a la seva trajectòria professional i...