Select Page

Premi Catalunya de Sociologia Emili Boix i Selva. Edició 2021

Premi biennal instituït l’any 2008 i convocat per l’Associació Catalana de Sociologia (ACS) en col·laboració amb el Col·legi de Politòlegs i Sociòlegs de Catalunya (COLPIS), amb l’objectiu de promoure i reconèixer la recerca sociològica que es fa a Catalunya.

Ofert a científics i professionals consolidats que treballen en l’àmbit de la sociologia, és un reconeixement a l’aportació científica desenvolupada en aquest camp i a l’impacte que ha tingut la seva tasca en la societat.

Poden proposar candidatures al premi les institucions de caràcter públic o privat especialment vinculades a la recerca sociològica, i els membres que hagin estat designats per la Junta de l’ACS per a constituir un comitè ad hoc de nominacions.

Les persones que siguin membres de la Junta de l’ACS, del Consell del COLPIS i del jurat no poden ser candidates al premi mentre fan aquesta funció. Tampoc no poden ser-ho els membres de l’IEC.

Les candidatures s’han d’enviar per correu electrònic al Comitè de Nominacions del Premi Catalunya de Sociologia Emili Boix i Selva (acs@iec.cat) i han d’anar acompanyades d’una justificació dels mèrits de la persona candidata (trajectòria científica i professional, cartes de recomanació, etc.). Per a poder presentar una candidatura, cal seguir les indicacions de següent formulari: plantilla-Premi-Catalunya-Sociologia.

Un cop rebudes les candidatures, el Comitè de Nominacions les farà arribar a un jurat amb la composició següent: tres persones a proposta de la Junta de l’ACS, dues persones a proposta del Consell del COLPIS i un secretari o secretària (sense dret a vot) designat a proposta de la Junta de l’ACS.

La dotació del premi és de sis mil euros (6.000 €) i la persona premiada rebrà un diploma acreditatiu. La disponibilitat de la dotació premi prescriu el dia 10 de juliol de 2021.

 

Termini d’admissió de candidatures: 30 de novembre de 2020, a les 13 hores

Acte públic de lliurament a la seu de l’IEC: abril 2021