Select Page

Premi Catalunya de Sociologia. 7a convocatòria

 

Premi instituït l’any 2008.

Convocat per l’Associació Catalana de Sociologia (ACS) en col·laboració amb el Col· legi de Politòlegs i Sociòlegs de Catalunya (COLPIS) i la Fundació Bancària La Caixa, té l’objectiu de promoure i reconèixer la recerca sociològica que es fa a Catalunya. Ofert a científics i professionals consolidats que treballen en l’àmbit de la sociologia, és un reconeixement a l’aportació científica desenvolupada en aquest camp tant a partir de la trajectòria professional com a partir d’una obra singular.

Poden proposar candidatures al premi les institucions de caràcter públic o privat especialment vinculades a la recerca sociològica, i els membres que hagin estat designats per la Junta de l’ACS per a constituir un comitè ad hoc de nominacions. Les persones membres de la Junta de l’ACS, del Consell del COLPIS, de la Direcció de la Fundació Bancària La Caixa i del jurat no poden ser candidates al premi mentre fan aquesta funció. Tampoc no poden ser-ho els membres de l’IEC.

Per presentar una candidatura, seguir les indicacions del següent formulari:plantilla Premi Cat Soc VII

Les candidatures s’han d’adreçar per correu postal al Comitè de Nominacions del Premi Catalunya de Sociologia (Institut d’Estudis Catalans, carrer del Carme, 47, 08001 Barcelona) i han d’anar acompanyades d’una justificació dels mèrits de la persona candidata (trajectòria científica i professional, cartes de recomanació, etc.). Un cop rebudes les candidatures, el Comitè de Nominacions les farà arribar a un jurat amb la composició següent: tres persones a proposta de la Junta de l’ACS, dues persones a proposta del Consell del COLPIS i dues persones a proposta de la Fundació Bancària La Caixa, així com un secretari o secretària (sense dret a vot) designat a proposta de la Junta de l’ACS.

La dotació del premi és de sis mil euros (6.000 €) i la persona premiada rebrà un diploma acreditatiu. El pagament de l’import del premi prescriu el dia 12 de juliol de 2019.

 

Termini d’admissió de candidatures: 30 de novembre de 2018, a les 13 hores

 

L’acte públic de lliurament del premi serà a la seu de l’IEC al mes d’abril de 2019

V Premi Catalunya de Sociologia

Després d’estudiar les candidatures rebudes per part del Comitè de Nominacions, el jurat acordà, per unanimitat, concedir el Premi Catalunya de Sociologia en la seva 5a convocatòria al Sr. Jordi Borja Sebastià com a reconeixement a la seva trajectòria professional i...