Select Page

Línea de Treball 1. Sociologia Positiva

Coordinador:

Pep Rodríguez (UB): jarodriguez@ub.edu

 

Les transformacions socials de les últimes dècades estan donant lloc a importants canvis en les aproximacions científiques de disciplines centrades en el benestar de les persones i les societats. S’està passant d’una aproximació centrada en els problemes i la seva resolució a una aproximació centrada en aspectes i dimensions positives i la seva consecució (tal és el cas de la medicina amb una orientació cap a la salut o la més recent psicologia positiva centrada en la consecució de benestar i felicitat).

La Sociologia Positiva emergeix com a paradigma i espai científic orientat a la recerca de millors societats i de vides individuals i col·lectives més felices. Aquest espai científic s’enriqueix d’aquelles aportacions que es centren en els aspectes positius de la dinàmica social per explicar la seva causalitat i les formes de millora i les aportacions que ens portin a pensar futurs desitjables i les formes d’aconseguir-los.

La investigació científica ha mostrat que l’absència de causes dels problemes no necessàriament condueix a situacions d’alt benestar individual i col·lectiu. El sistema causal difereix. D’aquí la rellevància d’una Sociologia orientada a la consecució de societats més harmonioses i felices centrada en l’estudi de les dinàmiques socials positives que les afavoreixen. La visió negativa porta sovint a sistemes d’acció controladors i punitius. La visió positiva porta a sistemes d’acció basats en la confiança i el suport.

No Results Found

The page you requested could not be found. Try refining your search, or use the navigation above to locate the post.