VIII Congrés Català Internacional de Sociologia i VI Congrés de Joves en Sociologia “Construint Equitat i Futurs Sostenibles” Les diferents tradicions sociològiques han generat coneixements que han contribuït a la construcció d’una realitat social més...