Select Page

Quarta convocatòria

Premi Catalunya de Sociologia

El Jurat, després de valorar els mèrits dels candidats presentats, acorda atorgar el premi al Dr. Jordi Porta Ribalta, per la seva tasca com a organitzador i impulsor de la sociologia i les ciències socials a Catalunya. Al mateix temps pel seu lideratge a la Fundació Bofill, que ha permès una projecció nacional i internacional de la sociologia catalana.