Select Page

El Seminari de Teoria Sociològica Raimon Bonal és una activitat que realitza l’ACS des del 1995. Actualment està organitzada i dinamitzada pel Grup de Treball 7. Teoria Sociològica, i en el mateix es debaten obres clàssiques i contemporànies de les ciències socials. Té un funcionament democràtic, entre els i les assistents i membres del seminari es proposen i escullen els títols a llegir, així com el número de capítols i pàgines a llegir i debatre en cada sessió. És un seminari obert.  Porta el nom d’un dels membres i presidents de l’ACS, professor de Sociologia de la Universitat de Barcelona, sociòleg d’origen jesuïta format a Lovaina, Bèlgica, molt compromès amb l’estudi i erradicació de la pobresa, l’exclusió i les desigualtats socials, així com amb la Sociologia com a ciència.

En aquest document Lectures-Raimon-Bonal hi podeu trobar bastants una llista llarga tot i que no exhaustiva de títols que s’han debatut al Seminari. Alguns d’ells són:

. Invitació a la sociologia. Peter Berger

. L’ètica protestant i l’esperit del capitalisme, Max Weber

. Teoria i estructura socials, Robert K. Merton

. La riquesa de les nacions, Adam Smith

. Los movimientos sociales, 1768-2008. Charles Tilly.

. El origen del hombre, Charles Darwin

. Filosofía del dinero. Georg Simmel

. Escritos históricos y políticos. Simone Weil

. Veinte años en Hull House. Jane Addams.

. El origen del hombre. Charles Darwin

. For Public Sociology. Michael Burawoy

. L’ètica protestant i l’esperit del capitalisme. Max Weber

. El mal. Un desafío a la filosofía y a la teología. Paul Ricoeur

. Mente, lenguaje y sociedad. John R. Searle

. Alquimias de la mente. Jon Elster

. Libertad o capitalismo. Ulrich Beck

. Teoría de la acción comunicativa. Jürgen Habermas

. Israel o Atenas. Jürgen Habermas
 
. Desarrollo y libertad. Amartya Sen
 
. Alquimias de la mente. Jon Elster
 
. ¿Podremos vivir juntos, iguales y diferentes? Alain Touraine
 
. Las formas elementales de la vida religiosa. Emile Durkheim
 
. Economía y Sociedad. Max Weber
 
. La distinción. Criterios y bases sociales del gusto. Pierre Bourdieu
 
. Espíritu, persona y sociedad. Desde el punto de vista del conductismo social. George H. Mead
 
. La reinvención de la familia. En busca de nuevas formas de convivencia, Ulrich Beck, Elisabeth Beck-Gernsheim
. Un nuevo mundo feliz: la precariedad del trabajo en la era de la globalización. Ulrich Beck
. El normal caos del amor. Las nuevas formas de la relación amorosa, Ulrich Beck, Elisabeth Beck-Gernsheim
 
. La sociedad del riesgo, Ulrich Beck. 
. ¿Qué es la globalización?, Ulrich Beck.
 
. Modernización reflexiva. Política, tradición y estética en el orden social moderno. Ulrich Beck, Anthonny Giddens, Scott Lash
 
. La era de la información. Economía, sociedad y cultura. La sociedad red, vol. 1. Manuel Castells
 
. La era de la información. Economía, sociedad y cultura. El poder de la identidad, vol. 2. Manuel Castells
. La era de la información. Economía, sociedad y cultura. Fin de milenio, vol. 3. 
. La sociedad cortesana, Norbert Elias.
 
. El proceso de la civilización. Norbert Elías
. Alquimias de la mente. La racionalidad y las emociones, Jon Elster.
. El miedo a la libertad, Erich Fromm
 
. El hombre unidimensional, Herbert Marcuse
. Vigilar y Castigar, Michel Foucault
. El crash de 1929, John K. Galbraith
. Teoría de la acción comunicativa. Vol. I. Racionalidad de la acción y racionalización social. Jürgen Habermas
. Teoría de la acción comunicativa. Vol. II. Crítica de la razón funcionalista, Jürgen Habermas
 
. Facticidad y Validez, Jürgen Habermas
. La inclusión del otro, Jürgen Habermas
. La constelación posnacional. Ensayos políticos, Jürgen Habermas
. Sociología de la vida cotidiana, Agnes Heller
. El sistema social, Talcott Parsons
. La construcción de la realidad social, John Searle
 
. Mente, lenguaje y sociedad, John Searle
. India Contemporánea: Entre La Modernidad y La Tradición, Amartya Sen
 
. Penser autrement, Alain Touraine
. El món de les dones, Alain Touraine
. Clases, Erik Olin Wright
Proper Seminari de Teoria Sociològica Raimon Bonal, 24 de febrer: Capítols 4 a 5 d’Invitació a la Sociologia de Peter L. Berger

Proper Seminari de Teoria Sociològica Raimon Bonal, 24 de febrer: Capítols 4 a 5 d’Invitació a la Sociologia de Peter L. Berger

El proper Seminari de Teoria Sociològica Raimon Bonal es realitzarà el 24 de febrer, com sempre el quart dilluns de mes. de 18 a 19.30 h, a la Sala Fontserè de l’IEC (c. del Carme, 47). S’iniciarà el debat de la invitació per antonomàsia a la disciplina, la que va...

Proper Seminari de Teoria Sociològica Raimon Bonal, 16 de desembre: Capítols 4 a 5 de L’ètica protestant i l’esperit del capitalisme de Max Weber

Proper Seminari de Teoria Sociològica Raimon Bonal, 28 d’octubre: Capítols 1 a 3 de L’ètica protestant i l’esperit del capitalisme de Max Weber

El proper Seminari de Teoria Sociològica Raimon Bonal es realitzarà el 28 d'octubre, com sempre el quart dilluns de mes. de 18 a 19.30 h, a la Sala Fontserè de l’IEC (c. del Carme, 47). S'iniciarà el debat del llibre de Max Weber L'ètica protestant i l'esperit del...