Select Page

El Seminari de Teoria Sociològica Raimon Bonal és una activitat que realitza l’ACS des del 1995. Actualment està organitzada i dinamitzada pel Grup de Treball 7. Teoria Sociològica, i en el mateix es debaten obres clàssiques i contemporànies de les ciències socials. Té un funcionament democràtic, entre els i les assistents i membres del seminari es proposen i escullen els títols a llegir, així com el número de capítols i pàgines a llegir i debatre en cada sessió. És un seminari obert.  Porta el nom d’un dels membres i presidents de l’ACS, professor de Sociologia de la Universitat de Barcelona, sociòleg d’origen jesuïta format a Lovaina, Bèlgica, molt compromès amb l’estudi i erradicació de la pobresa, l’exclusió i les desigualtats socials, així com amb la Sociologia com a ciència.

En aquest document Lectures-Raimon-Bonal hi podeu trobar bastants una llista llarga tot i que no exhaustiva de títols que s’han debatut al Seminari. Alguns d’ells són:

. Invitació a la sociologia. Peter Berger

. L’ètica protestant i l’esperit del capitalisme, Max Weber

. Teoria i estructura socials, Robert K. Merton

. La riquesa de les nacions, Adam Smith

. Los movimientos sociales, 1768-2008. Charles Tilly.

. El origen del hombre, Charles Darwin

. Filosofía del dinero. Georg Simmel

. Escritos históricos y políticos. Simone Weil

. Veinte años en Hull House. Jane Addams.

. El origen del hombre. Charles Darwin

. For Public Sociology. Michael Burawoy

. L’ètica protestant i l’esperit del capitalisme. Max Weber

. El mal. Un desafío a la filosofía y a la teología. Paul Ricoeur

. Mente, lenguaje y sociedad. John R. Searle

. Alquimias de la mente. Jon Elster

. Libertad o capitalismo. Ulrich Beck

. Teoría de la acción comunicativa. Jürgen Habermas

. Israel o Atenas. Jürgen Habermas
 
. Desarrollo y libertad. Amartya Sen
 
. Alquimias de la mente. Jon Elster
 
. ¿Podremos vivir juntos, iguales y diferentes? Alain Touraine
 
. Las formas elementales de la vida religiosa. Emile Durkheim
 
. Economía y Sociedad. Max Weber
 
. La distinción. Criterios y bases sociales del gusto. Pierre Bourdieu
 
. Espíritu, persona y sociedad. Desde el punto de vista del conductismo social. George H. Mead
 
. La reinvención de la familia. En busca de nuevas formas de convivencia, Ulrich Beck, Elisabeth Beck-Gernsheim
. Un nuevo mundo feliz: la precariedad del trabajo en la era de la globalización. Ulrich Beck
. El normal caos del amor. Las nuevas formas de la relación amorosa, Ulrich Beck, Elisabeth Beck-Gernsheim
 
. La sociedad del riesgo, Ulrich Beck. 
. ¿Qué es la globalización?, Ulrich Beck.
 
. Modernización reflexiva. Política, tradición y estética en el orden social moderno. Ulrich Beck, Anthonny Giddens, Scott Lash
 
. La era de la información. Economía, sociedad y cultura. La sociedad red, vol. 1. Manuel Castells
 
. La era de la información. Economía, sociedad y cultura. El poder de la identidad, vol. 2. Manuel Castells
. La era de la información. Economía, sociedad y cultura. Fin de milenio, vol. 3. 
. La sociedad cortesana, Norbert Elias.
 
. El proceso de la civilización. Norbert Elías
. Alquimias de la mente. La racionalidad y las emociones, Jon Elster.
. El miedo a la libertad, Erich Fromm
 
. El hombre unidimensional, Herbert Marcuse
. Vigilar y Castigar, Michel Foucault
. El crash de 1929, John K. Galbraith
. Teoría de la acción comunicativa. Vol. I. Racionalidad de la acción y racionalización social. Jürgen Habermas
. Teoría de la acción comunicativa. Vol. II. Crítica de la razón funcionalista, Jürgen Habermas
 
. Facticidad y Validez, Jürgen Habermas
. La inclusión del otro, Jürgen Habermas
. La constelación posnacional. Ensayos políticos, Jürgen Habermas
. Sociología de la vida cotidiana, Agnes Heller
. El sistema social, Talcott Parsons
. La construcción de la realidad social, John Searle
 
. Mente, lenguaje y sociedad, John Searle
. India Contemporánea: Entre La Modernidad y La Tradición, Amartya Sen
 
. Penser autrement, Alain Touraine
. El món de les dones, Alain Touraine
. Clases, Erik Olin Wright
Proper Seminari de Teoria Sociològica Raimon Bonal, 28  d’octubre: Capítols 1 a 3 de L’ètica protestant i l’esperit del capitalisme de Max Weber

Proper Seminari de Teoria Sociològica Raimon Bonal, 28 d’octubre: Capítols 1 a 3 de L’ètica protestant i l’esperit del capitalisme de Max Weber

El proper Seminari de Teoria Sociològica Raimon Bonal es realitzarà el 28 d'octubre, com sempre el quart dilluns de mes. de 18 a 19.30 h, a la Sala Fontserè de l’IEC (c. del Carme, 47). S'iniciarà el debat del llibre de Max Weber L'ètica protestant i l'esperit del...

Proper Seminari de Teoria Sociològica Raimon Bonal, 16 de setembre: Capítols 12 a 22 de Teoria i estructura socials, de Robert K. Merton

Proper Seminari de Teoria Sociològica Raimon Bonal, 16 de setembre: Capítols 12 a 22 de Teoria i estructura socials, de Robert K. Merton

"No seria necessari repetir tot això si no fos pel supòsit ocasional i, sembla ser que, cada vegada més freqüent, que conducta desviada necessàriament equivalgui a disfunció social, i disfunció social, al seu torn, a violació d'un còdig ètic. És probable que al llarg...