Select Page

La propera sessió del Seminari de Teoria Sociològica Raimon Bonal tindrà lloc el dilluns 17 de setembre de 2018. En la darrera sessió es va decidir que el proper llibre a llegir i debatre’s serà La riquesa de les nacions, d’Adam Smith, llibre del qual Amartya Sen diu que moltes de les persones amb qui l’ha debatut no han llegit mai més enllà de les primeres pàgines.