Select Page

Tècniques i Mètodes
El grup de treball 6 Tècniques i Mètodes té l’objectiu principal de promoure la reflexió sobre l’ús dels mètodes d’investigació social en la recerca sociològica i altres disciplines de les ciències socials afins a la sociologia. Diversos reptes es plantegen a l’hora de fer recerca en l’actualitat: l’impacte de les tecnologies de la informació i comunicació (TIC); els codis ètics i la confidencialitat de les dades; la superació o no de la combinació dels mètodes quantitatius i qualitatius o l’ús d’estratègies no convencionals a l’hora de fer recerca en són alguns exemples. I no solament apareixen interrogants a l’hora de fer recerca, sinó també quan es transmet el “com fer recerca”. Com s’ensenyen les tècniques i els mètodes a les ciències socials? Quins desafiaments apareixen cal gestionar a les assignatures de mètodes d’investigació social?

 

Programa de la Jornada Intercongressual de Metodologia d’Investigació en Sociologia, 30 de novembre 2018 a l’IEC

Programa de la Jornada Intercongressual de Metodologia d’Investigació en Sociologia, 30 de novembre 2018 a l’IEC

I JORNADA INTERCONGRESSUAL DE METODOLOGIA D’INVESTIGACIÓ I DOCÈNCIA EN SOCIOLOGIA "L’impacte de les tecnologies de la informació i la comunicació en la recerca i l’ensenyament sociològic” Institut d’Estudis Catalans, Barcelona. Divendres 30 de novembre de 2018  ...

Jornada Intercongressual de Metodologia d’Investigació en Sociologia, 30 de novembre 2018 a l’IEC

Jornada Intercongressual de Metodologia d’Investigació en Sociologia, 30 de novembre 2018 a l’IEC

JORNADA INTERCONGRESSUAL DE METODOLOGIA D’INVESTIGACIÓ EN SOCIOLOGIA "L’impacte de les tecnologies de la informació i la comunicació en la recerca i l’ensenyament sociològic” Institut d’Estudis Catalans, Barcelona. Divendres 30 de novembre de 2018 El Comité de...