Select Page

I JORNADA INTERCONGRESSUAL DE METODOLOGIA D’INVESTIGACIÓ I DOCÈNCIA EN SOCIOLOGIA

“L’impacte de les tecnologies de la informació i la comunicació en la recerca i l’ensenyament sociològic”

Institut d’Estudis Catalans, Barcelona. Divendres 30 de novembre de 2018

 

Ja està disponible el Programa de la Jornada.

Programa

9:15-9:45 Inscripciói recollida de materials
9:45-10:00 Benvinguda i inauguració

10:00-10:30 Plenària I. Ponent: Modesto Escobar
10:30-12:00 Sessions de treball I. Desafiaments en l’ús de les TIC a  la investigació 12:00-12:30 Pausa cafè
12:30-14:00. Sessions de treball II. Noves metodologies per a la docència i la investigació participativa
14:00-15:00 Dinar
15:00-16:30 Sessions de treball III. Les TIC como a objecte d’estudi

16:30-17:30. Taula rodona:

  • Tic i metodologia des de la docència (Com s’ensenya?),
  • Tic i competències entre els estudiants de sociologia (Com s’insereixen?)
  • Tic i investigadors (Quina formació tenen?Com arriben els estudiants al mercat de treball?)

 

Inscripció a la jornada

Per participar a la jornada és imprescindible inscriure-s’hi. La quota d’inscripció inclou els coffee-breaks i el dinar. Es facilitaran certificats d’assistència.

Quota general: 30 €

Quotes reduïdes (socis i sòcies ACS i/o FES, estudiants): 15 €. Caldrà enviar document acreditatiu al següent correu: fes.acs.intercongresual2018@uab.cat

Les inscripcions s’han de fer utilitzant el formulari d’inscripció al següent enllaç:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeJCz71FUkzndo7Nn26fgpiK7OX5aVpld6AwkcgNQ5jiSx-yQ/viewform?usp=sf_link

El pagament s’ha de fer en el següent número de compte corrent (IBAN):

ES05 0182 6035 4802 0161 0415

Entitat bancària: BBVA

Titular del compte: Universitat Autònoma de Barcelona

Indicar com a referència: COGNOM, NOM – INTERC Metod FES

 

IMPORTANT: Cal enviar el comprovant de la transferència al correu juntament amb el document acreditatiu de descompte a: fes.acs.intercongresual2018@uab.cat
La inscripció es confirmarà una vegada es rebi el comprovant.

 

Comitè organitzador:

Juan Antonio Carbonell (UV)

Vidal Díaz de Rada (UPN)

Màrius Domínguez (UB)

María José Martín (UPV-EHU)

Joel Martí (UAB)

Montserrat Simó (UB)

Joan Miquel Verd (UAB)

Lídia Yepes (UAB)

 

El Comité de Metodología de la Federación Española de Sociología (FES), el Comité de Enseñanza de la Sociología (FES), i el Grup de Treball de Mètodes i Tècniques de l’Associació Catalana de Sociologia (ACS) convoquen a la comunitat professional i acadèmica en sociologia a la Jornada Intercongressual de Metodologia d’Investigació en Sociologia que tindrà lloc el proper 30 de novembre de 2018 a la seu de l’Institut d’Estudis Catalans (Barcelona).

La jornada té per objectiu promoure la reflexió sobre l’impacte que té l’expansió de les tecnologies de la informació i comunicació (TIC) sobre els mètodes d’investigació social. La jornada combinarà taules rodones amb ponències convidades i sessions de presentació i debat de comunicacions rebudes. En aquest sentit, seran benvingudes les contribucions teòriques o empíriques que abordin temàtiques com:

 Big data. Oportunitats, reptes i limitacions del seu ús en la investigació social. Big data i models teòrics. Big data vs thick data.
 Ús de tècniques d’investigació en entorns virtuals: entrevistes i enquestes online, tècniques de grup en temps real, etnografies digitals, simulació social, etc. Potencialitats i reptes.
 Metodologies participatives, investigació-acció i TIC.
 Epistemologia de la investigació social. Reflexivitat i reflexions ètiques vinculades a l’obtenció i l’anàlisi de les dades.
 L’expansió de les TIC en la investigació social. TIC i obtenció de dades. TIC i anàlisi de dades.
 Estratègies no convencionals en investigació social.

També seran considerades altres temàtiques i propostes relacionades amb l’objectiu de la jornada. Això inclou tant la reflexió epistemològica i metodològica com també tots els aspectes vinculats al disseny d’investigació, treball de camp, processament i interpretació de les dades i presentació de resultats, des d’una perspectiva quantitativa, qualitativa i/o mixta.

Aquestes qüestions poden ser abordades des de diferents punts de vista, des de la seva aplicació empírica en la recerca acadèmica i professional, fins a la manera en què són tractades en l’ensenyament dels mètodes d’investigació social.