Select Page

Salutació de la presidenta

Benvolguts i benvolgudes socis i sòcies,

Aquest novembre, feia 25 anys que Raimon Bonal, com a president de l’Associació Catalana de Sociologia (ACS), recollia en l’article La sociologia a Catalunya. Aproximació a una història[1] el llarg procés de vertebració de la sociologia catalana fins a la institucionalització primerenca a les universitats catalanes. L’article, documentat amb nombroses fonts, continua sent una reflexió interessant per rellegir. Encara hi trobem idees que ens fan pensar.

Vint-i-cinc anys després, l’avenç és gegantí. Pel que fa a l’ACS, la presidenta i la junta anterior han aconseguit posicionar-la internacionalment a l’European Sociological Assotiation (ESA). La Sociologia com a disciplina científica està ja consolidada a les universitats catalanes on és present com a carrera o amb assignatures específiques a graus. Cada any es titulen nous sociòlogues i sociòlegs; també professionals de diferents àmbits formats en teoria i recerca sociològica. La sociologia catalana té també una sòlida estructura de Grups de Recerca reconeguts nacionalment i internacional. Alhora, n’és rellevant la presència en recerques  d’àmbit internacional. Institucions, entitats, empreses, mitjans i organitzacions compten també amb sociòlogues i sociòlegs professionals. S’editen a Catalunya revistes especialitzades reconegudes; alhora docents investigadores i investigadors catalans lideren publicacions internacionals d’impacte.

Són l’evidencia de la vitalitat i solidesa que dota la Sociologia de fonaments forts, cosa per la qual cal felicitar a tothom per la tasca i la implicació continuades. Cal continuar treballant tots plegats colze a colze; per consolidar tot l’aconseguit i per més encara; per posicionar la Sociologia en tots els àmbits; per aconseguir que la societat en general conegui i faci seu el valor de l’anàlisi sociològica, de la importància de les seues investigacions científiques i d’actuar a partir d’evidències per la transformació social.

En els moments de canvi, complexitats i noves problemàtiques socials en què estem immersos, apareixen nous reptes per a la Sociologia i per l’ACS; també oportunitats. Des del primer moment la presidència i la Junta que iniciem aquest mandat ens comprometem intensament per mantenir i consolidar les línies d’acció i actuacions  que caracteritzen l’ACS i desenvolupar, alhora, nous projectes per donar resposta als reptes actuals. Tots plegats emprenem aquesta tasca amb molta il·lusió i empenta.

Acabo aquesta salutació amb dos agraïments de cor: a la Junta que ens precedeix encapçalada per la Dra. Marta Soler per l’excel·lent feina que han fet i, especialment, a les sòcies i  socis de l’ACS per la confiança que han dipositat en la nova Presidència i Junta per portar la responsabilitat en aquest nou període. Desitgem comptar amb la col·laboració de tothom: de les sòcies i socis de l’ACS, sobretot, i també de les sociòlogues i sociòlegs, estudiants, joves i sèniors, que estimeu la Sociologia i hi treballeu, dels que seguiu les activitats de l’ACS tot i no estar-hi associats. Gràcies per endavant, l’ACS és casa de totes i tots! Estem a la vostra disposició acs@iec.cat

[1] L’ article té l’interès afegit d’estar publicat en el primer número de la Revista Catalana de Sociologia, al mes de novembre de 1995.

Paquita Sanvicén

Ben cordialment,

Paquita Sanvicén-Torné
Presidenta de l’Associació Catalana de Sociologia