Select Page

De cara al VIII Congrés Català Internacional de Sociologia que tindrà lloc a Girona del 16 al 18 d’abril de 2020, el grup de treball Tècniques i Mètodes és un espai privilegiat per reprendre els debats propis del grup a través de la presentació de comunicacions. Us animem a participar-hi!

 

En aquest sentit, seran benvingudes les contribucions teòriques o empíriques que abordin temàtiques com:

  • Qüestions epistemològiques de la investigació social. Reflexivitat i reflexions ètiques vinculades a l’obtenció i l’anàlisi de les dades.
  • Ús de tècniques d’investigació tant en entorns clàssics o entorns virtuals i més novedosos: entrevistes i enquestes online, tècniques de grup en temps real, etnografies digitals, simulació social, etc. Potencialitats i reptes.
  • Gestió, organització dels recursos materials i humans utilitzats en el procés d’una investigació, com també el paper de l’investigador, des de qüestions ètiques fins a tècniques.
  • Reptes i potencialitats en la forma de transmetre els mètodes d’investigació social en l’entorn acadèmic

Per a més informació sobre l’enviament de propostes de comunicació, consulteu la pàgina web del congrés.