Select Page

El proper Seminari de Teoria Sociològica Raimon Bonal es realitzarà el 24 de febrer, com sempre el quart dilluns de mes. de 18 a 19.30 h, a la Sala Fontserè de l’IEC (c. del Carme, 47).

S’iniciarà el debat de la invitació per antonomàsia a la disciplina, la que va publicar el 1963 el sociòleg i teòleg vienès afincat als Estats Units Peter L. BergerInvitació a la sociologia. Una perspectiva humanística. Es debatran els capítols 4 i 5 de l’obra.

 

“Allá on hi ha éssers humans convivint o treballant junts, en aquella mena de grups que els sociòlegs anomenen “grups primaris”, i que suposen tant una coneixença personal recíproca com l’existència d’uns lligams basats en uns sentiments de lleialtat personal, tot “desviant”, real o potencial, es veu constantment sotmès a la pressió d’uns mecanismes de control molt poderosos i molt subtils alhora. Es tracta dels mecanismes de la persuasió, la ridiculització, la murmuració i l’oprobi” (Berger, 1986, p. 93).

 

Si voleu participar dels debats i punts de vista que genera aquesta obra clàssica de la sociologia us esperem al Seminari!