Select Page

Destaquem la tesi Avaluació de les Creacions socials de les Ciències Socials i Humanitats: Una contribució per la transformació de la ciència, de la Mar Joanpere Foraster, dirigida per l’Adriana Aubert Simon, llegida al Departament de Sociologia de la Universitat de Barcelona el 2018

Resum:

Des de la Science March als moviments socials de base, cada vegada hi ha un reclam més fort en defensa de l’aplicació de les evidències científiques des de tots els àmbits i perspectives a la vegada que es produeix un rebuig in crescendo de tota forma de fer ciència basada en la reproducció de discursos i teories que no contribueixen de cap manera a transformar i millorar les condicions de vida de les persones, els animals, el medi ambient, etc., entenent que tot s’interrelaciona socialment. Per un altre costat, estan prenent cada vegada més força les reivindicacions de la ciutadania a la ciència exigint un retorn dels resultats de les produccions científiques així com una millora de les seves condicions de vida. Siguint aquesta perspectiva, les principals agències d’avaluació comencen a qüestionar la tasca de l’acadèmia fent un intent d’avançar en els criteris d’avaluació, més enllà de l’impacte científic. La confluència de les diferents demandes per part dels diferents sectors motiva el present projecte de tesis a desenvolupar un anàlisi exhaustiu de les teories sociològiques de referència i corrents internacionals que estan desenvolupant els principals estudis sobre la necessitat d’avaluar no només l’impacte social de la ciència sinó també les Creacions Socials que es produeixen fruit de la investigació científica. És en aquesta perspectiva que el projecto analitza les principals aportacions fetes i proposa una sèrie de criteris que permeten avaluar per part de les agències d’avaluació de la investigació les Creacions Socials dels investigadors.