Select Page

Presentem una recerca europea Erasmus+ liderada pel Dr. Oriol Rios González membre del grup de recerca MEDIS de la Universitat Rovira i Virgili. La recerca s’anomena HEI4Diversity. Building Capacities to Prevent and Respond to any Form of Violence against the LGBTQI+ community in Higher Education Institutions in Europe (2019-2021) i compta amb un consorci format per set organitzacions (quatre universitats i tres entitats vinculades al col.lectiu LGTBIQ+) de quatre països (Espanya, Itàlia, Xipre i Polònia). L’investigador principal del mateix ja ha liderat un projecte Recercaixa sobre la mateixa temàtica Violències per raó d’orientació sexual, identitat o expressió de gènere a les universitats catalanes (2018-2020). 

D’acord amb l’enquesta més gran que s’ha fet mai a nivell europeu a LGTBIQ+, implicant 93.000 persones de 28 països europeus, el 26% dels participants havia rebut atacs o amenaces amb violència (European Union Agency for Fonamental Rights – FRA, 2014). És una problemàtica social i educativa que afecta cada any a milers de joves a tot Europa. Tot i els innegables avenços cap a la garantia de drets i protecció per a les persones del col·lectiu LGBTIQ+, les possibilitats de retrocés en funció dels partits que governin són un fet. Només cal donar una ullada a programes electorals i declaracions públiques com les de Vox a Espanya, Llei i Justícia a Polònia o Unió Cívica a Hongria, o la derogació de lleis que regulaven les parelles de fet homosexuals. 

Si bé lleis que protegeixin els drets de LGTBIQ+ són necessàries, les lleis per sí mateixes no canvien el comportament i les actituds de la població de la nit al dia. Cal acompanyar-les d’actuacions des dels diferents àmbits, entre ells l’educatiu. La investigació que presentem ha detectat com els sistemes educatius europeus segueixen tenint un repte pendent en la garantia de la igualtat, el respecte als drets i la inclusió en tots els nivells de totes les persones, independentment de la seva orientació sexual, identitat o expressió de gènere. 

HEI4Diversity parteix de la necessitat de promoure la formació basada en evidències per donar resposta als problemes socials. Per aquest motiu, primer identificarà les accions i els recursos que s’estan implementant en les institucions d’educació superior de tot Europa i que han demostrat haver tingut un impacte en la prevenció de la violència contra les persones LGTBIQ+. En segon lloc, amb aquest mapa inicial es construirà una xarxa de suport i d’intercanvi de bones pràctiques relacionades amb la inclusió del col·lectiu entre les institucions europees.

Un dels objectius de la creació d’aquesta xarxa serà identificar les accions que tenen més impacte en la inclusió del col·lectiu per poder crear un programa de formació en línia adreçat a tota la comunitat universitària. Amb aquesta eina digital, s’aportaran evidències sobre les estratègies que tenen més èxit en la inclusió del col·lectiu LGTBIQ+ a nivell internacional i es promouran les competències necessàries per a prevenir la violència i discriminació, així com per intervenir en cas de violència, protegir les persones del col·lectiu i donar-los suport.

Finalment, el projecte impulsarà el disseny, elaboració i implementació de protocols que promoguin formes d’acció més efectives i que contribueixin, per tant, a la creació d’institucions d’educació superior més inclusives amb la diversitat sexual i de gènere.

Una de les claus del projecte és que totes les activitats planificades tenen l’objectiu de promoure la participació dels diferents agents socials implicats, incloent les veus de beneficiaris, persones del col·lectiu i de tota la comunitat universitària a través d’un Consell Assessor i d’un grup de persones expertes. D’aquesta manera, es busca també crear sinergies entre les institucions universitàries i les comunitats que les envolten, promovent espais educatius segurs, respectuosos i inclusius amb la diversitat sexual i de gènere.