Select Page

El passat 25 de març de 2019 l’Esther Albesa i Jové va llegir al Departament de Sociologia de la Universitat de Barcelona la tesi Anàlisi comparada de les reformes en els sistemes europeus de cures de llarga durada. Els casos d’Alemanya, Anglaterra, Suècia i Espanya, 2008-2017, dirigida pel Dr. Jordi Caïs i Fontanella, obtenint una qualificació d’Excel.lent cum laude.

Resum

Aquesta tesi doctoral s’emmarca dintre de l’anàlisi comparada en polítiques socials europees de cures de llarga durada (CLD). Analitza les reformes introduïdes en els sistemes de cures de llarga durada en els principals models de benestar europeus —Alemanya, Anglaterra, Suècia i Espanya. I, tracta d’inferir les tendències relacionades amb els canvis identificats en relació a la contracció-expansió del sistema; els mecanismes de reestructuració —re-mercantilització, contenció de costos i recalibració— i els processos de re-familiarització. L’estratègia metodològica emprada en la recerca és el cross-national analysis junt amb l’estudi del casos, aquest últim, en la seva variant casos diferents. Els països triats es consideren tipus ideals d’Estat de benestar: el continental; el liberal; l’universal i el mediterrani, segons els autors Esping-Andersen (1990), Moreno (2001) o Ferrera (1996). L’estudi combina tècniques quantitatives i qualitatives i utilitza dades estadístiques, així com dades qualitatives primàries i secundàries. Una part important de les dades estadístiques utilitzades s’han obtingut de les bases de dades estandarditzades de l’OCDE i, en menor mesura, dels serveis nacionals d’estadística dels països estudiats. Per obtenir les dades qualitatives s’utilitza la tècnica d’entrevistes semiestructurades a informants clau. L’anàlisi s’estructura en tres nivells: el primer explora els canvis en la prestació dels serveis de CLD; el segon revisa les modificacions de la legislació dins dels sistemes CLD i el tercer nivell recull la percepció dels entrevistats quant als canvis, el seu impacte en els serveis i els factors explicatius.