Select Page

A l’espai Recerca volem informar de la recerca iniciada o finalitzada en els darrers mesos a la sociologia catalana. Això és, projectes d’àmbit local, autonòmic, estatal, europeu o internacional en què participin, col·laborin o els dirigeixin socis i sòcies de l’ACS, o altres sociòlegs o sociòlogues catalanes.

Si voleu que incloguem alguna d’aquestes recerques o projectes, o sabeu d’alguna recerca recent en la sociologia catalana que vulgueu incloure aquí, envieu-nos sisplau un email a acs.comunicacio@gmail.com

 

2018

Gabinet d’Estudis Socials (GES) (2018). Estudi del Retorn Social de la Inversió de la Fundació Lluís Artigues (en col·laboració amb la Fundació Campus Arnau d’Escala), Fundació Lluís Artigues.

Gabinet d’Estudis Socials (GES) (2018), Investigació sobre l’accés als drets fonamentals de col·lectius vulnerables residents en assentaments, Fundació CEPAIM.

Gabinet d’Estudis Socials (GES) (2018), Diagnosi de la pobresa, la vulnerabilitat i l’exclusió social a Sant Celoni, Ajuntament de Sant Celoni.

2017

Investigacions en Sociologia de la Religió (ISOR) UAB. (2017-2020). Mapa Religiós a Catalunya. El projecte té per objectiu identificar i conèixer amb profunditat les comunitats religioses i els llocs de culte de totes les confessions presents a Catalunya. IP: Dra. Maria del Mar Griera (ISOR-UAB). Membres (ISOR-UAB): Maria Forteza (coordinadora), Clara Fons, Ramón Macià i Teuta Stipišić. Finançament: Direcció General d’Afers Religiosos de la Generalitat de Catalunya. Webs: http://www.mapareligios.cat/  http://governacio.gencat.cat/ca/pgov_ambits_d_actuacio/pgov_afers-religiosos/pgov_serveis/pgov_mapa_religions/

Gabinet d’Estudis Socials (GES) (2017-2018), Estudi d’avaluació de l’impacte social, econòmic i mediambiental dels programes de reducció de la pobresa energètica impulsats per l’Àrea Metropolitana de Barcelona (en col·laboració amb la Fundació Campus Arnau d’Escala), Govern de l’Àrea Metropolitana de Barcelona.

Gabinet d’Estudis Socials (GES) (2017), La imatge de les escoles municipals, Ajuntament de Martorelles.

2016

Investigacions en Sociologia de la Religió (ISOR) UAB. (2016-2019). EREU – MYB. Expresiones religiosas en el espacio urbano en Madrid y Barcelona. Un estudio de casos múltiple sobre la visibilidad de la diversidad religiosa en el espacio público. (I+D+I). El projecte examina la (in)visibilitat de les expressions religioses, els processos burocràtics i polítics que han de recórrer les comunitats per organitzar aquestes activitats, i les negociacions amb el veïnat i el públic al qual van dirigides. IP: Dra. Maria del Mar Griera (ISOR-UAB). Finançament: Ministeri d’Economia i Competitivitat. Web: http://urbanreligions.uab.cat/

Institut d’Estudis del Treball (IET) i el Grup d’Investigació d’Educació i Treball (GRET). INCASI. International Network for Comparative Analysis of Social Inequalities.Pàgina web: http://incasi.uab.cat/

Al gener de 2016 es va posar en marxa el projecte que sota el nom Global trends in social inequalities in Europe and Latin America and exploring innovative ways to reduce them through life, Occupational and educational trajectories research to face uncertainty, va presentar la Xarxa INCASI y que va rebre el finançament de la Comissió Europea a la convocatòria del programa marc Horizon 2020, secció de Ciència de Excel·lència: programa Marie Skłodowska-Curie Actions, subprograma Research and Innovation Staff Exchange de 2015 (RISE, GA-691004), per un import de 2,3 milions d’euros.

L’objectiu del projecte és crear i consolidar una xarxa d’investigació i de formació de postgrau entre Europa i Amèrica Llatina en relació a l’anàlisi de les desigualtats socials a una perspectiva comparada i derivar elements de reflexió, d’innovació social i recomanacions per les polítiques socials.

El projecte permet la mobilitat de personal investigador predoctoral o postdoctoral amb l’objectiu que els intercanvis generin un consorci de centres d’investigació de les universitats. La xarxa es constitueix amb 10 universitats europees i 10 llatinoamericanes, la integren més de 140 investigadors/es i és liderada per la Universitat Autònoma de Barcelona a través de l’Institut d’Estudis del Treball (IET) i el Grup d’Investigació d’Educació i Treball (GRET). El coordinador principal de la xarxa és el Dr. Pedro López-Roldán.

Gabinet d’Estudis Socials (GES) (2016-2018), Come Forward! (Projecte de recerca relacionat amb la població LGTBI), Comissió Europea, Università degli Studi di Brescia.

Gabinet d’Estudis Socials (GES) (2016-2017), Estudi per a la determinació del Retorn Social de la Inversió de la cooperativa Alencop (en col·laboració amb la Fundació Campus Arnau d’Escala), Barcelona Activa.

Gabinet d’Estudis Socials (GES) (2016-2017), Estudi per a la determinació del Retorn Social de la Inversió del Servei d’Atenció a les Persones amb Discapacitat de la Residència Tres     Pins de Barcelona (en col·laboració amb la Fundació Campus Arnau d’Escala),Residència Tres Pins; Consorci de Serveis Socials de Barcelona.

 

 

La tesi. “Guerreras de Cristo. Aportaciones de mujeres gitanas a la transformación social desde la Iglesia Evangélica” de María Jerusalén Amador López

La tesi. “Guerreras de Cristo. Aportaciones de mujeres gitanas a la transformación social desde la Iglesia Evangélica” de María Jerusalén Amador López

Us presentem una nova doctora de l'ACS. María Jerusalén 'Jelen' Amador López va llegir la tesi  "Guerreras de Cristo. Aportaciones de mujeres gitanas a la transformación social desde la Iglesia Evangélica" dirigida per les doctores Teresa Sordé Martí i Olga Serradell...