Select Page

Hi ha una nova doctora en Sociologia a l’associació. El 3 d’octubre d’enguany va tenir lloc la lectura i aprovació de la tesi Desvelando el Fraude Amoroso. La Influencia de las Relaciones Afectivo-Sexuales Violentas en la Trata de Mujeres con Fines de Explotación Sexual, realitzada per Guiomar Merodio, dirigida per les també sociòlogues i sòcies de l’associació, Dra. Lídia Puigvert i Dra. Esther Oliver, i que va obtenir la qualificació d’excel.lent cum laude.

Una tesi valenta i arriscada que s’aproxima a un tema dolorós aportant llum per al seu anàlisi i comprensió, que de segur contribuirà a la ressolució d’aquesta xacra.