Select Page

XXIII Concurs de Joves Sociòlegs

El Concurs de Joves Sociòlegs, instituït l’any 1996 per l’Associació Catalana de Sociologia, està integrat en els premis que atorga l’Institut d’Estudis Catalans. Des d’aleshores s’ha organitzat de manera ininterrompuda. Els objectius són potenciar la recerca sociològica entre les noves generacions de sociòlegs i premiar els millors treballs fets per investigadors novells. El premi és per a un treball d’investigació inèdit, teòric o empíric, en el camp de la sociologia. L’Associació Catalana de Sociologia promou la publicació del treball o treballs premiats.

La dotació del premi és de dos mil euros (2.000 €). Es pot concedir un accèssit. L’ACS promourà la publicació del treball o dels treballs premiats a la Revista Catalana de Sociologia.

Les candidatures s’han de tramitar exclusivament per via telemàtica per mitjà del formulari disponible en aquest enllaç i a continuació lliurar tres exemplars del treball impresos en paper en format ISO A4 a un espai i mig d’interlineat i relligats —acompanyats del comprovant de la tramitació telemàtica— a la seu de l’IEC (carrer del Carme, 47; Barcelona).

– El termini per presentar les candidatures acaba a les 13 hores del 30 de novembre de 2018 – 

 

XXIll_ConcursJoves_2018