Select Page

La nova Junta ha decidit continuar donant empenta i suport a les activitats científiques dels Grups de Treball amb dues convocatòries l’any 2019 d’ajudes econòmiques. En total seran 2.000€ l’any destinats a ajudar els Grups de Treball a organitzar conferències, jornades, seminaris o activitats intercongressuals durant l’any 2019, que es repartiran entre totes les propostes que arribin.

Aquí us deixem les Bases Ajudes als Grups de Treball 2019 ACS

 

BASES DE LES AJUDES DE L’ACS PER AL FINANÇAMENT DE LES ACTIVITATS DELS GRUPS DE TREBALL DURANT L’ANY 2019

 

  1. Justificació:

A fi donar impuls a què els Grups de Treball de l’ACS organitzin activitats científiques relacionades al seu àmbit temàtic durant l’any 2019, la present Junta de l’Associació Catalana de Sociologia ha decidit destinar-hi una ajuda econòmica.

 

  1. Objecte de l’ajuda:

L’ajuda podrà servir per a finançar activitats científiques dels Grups de Treball de l’ACS com:

            . Jornades, congressos o conferències intercongressuals

            . Amb l’ajuda es podran pagar desplaçaments, honoraris o pagaments de ponents, allotjaments, material             de difusió o per a la jornada de treball.

 

  1. Quantitat de l’ajuda:

– L’ACS destinarà un total de 2.000€ a l’any

– Repartit en dues convocatòries de 1.000€ cadascuna

– L’ajuda per proposta serà de fins a un màxim de 500€

 

  1. Documentació a presentar

Així doncs, l’ajuda l’hauran de presentar els vigents coordinadors/es dels corresponents Grup de Treball.

Els sol·licitants hauran de justificar el seu ús presentant la següent documentació:

  • El programa de l’activitat, amb data, horaris, ponents, lloc previst de realització, número aproximat d’assistents previstos, etc.
  • Pressupost detallat de les despeses per a les quals es demana l’ajuda
  • Finançament alternatiu amb què compten o que tenen previst demanar (la pròpia universitat que acull l’esdeveniment, alguna entitat financera, alguna fundació o entitat sense ànim de lucre, crowdfunding, etc.).

 

  1. Termini de presentació

Hi haurà dues convocatòries a l’any cadascuna de les quals tindrà una dotació de 1.000€. Una el 15 de gener i l’altra el 15 de juny de 2019.

Les propostes s’hauran de fer arribar per email a la Secretaria de l’ACS (acs@iec.cat) abans de la 13h dels esmentats dies.

 

  1. Resolució de les ajudes

Un membre de la Comissió del Grups de Treball, un membre de Tresoreria i un altre membre de la Junta de l’ACS avaluaran les propostes i decidiran si s’assigna ajuda i en quina quantitat. En funció del número de propostes es farà un repartiment proporcional dels diners destinats a ajudes. És a dir, que hi ha la possibilitat que s’atorgui només una part dels diners sol·licitats i es faci per a una o per a totes les diferents propostes presentades. La Comissió emetrà els resultats 15 dies després de la presentació de les propostes.

 

  1. Justificants de despeses

Un cop realitzada l’activitat s’haurà de lliurar un breu document de memòria de l’activitat de no més d’una pàgina indicant com, quan i on es va realitzar, quanta gent hi va assistir, i lliurar els justificants de pagament d’allò a què s’hagi destinat l’ajuda.

Les despeses, així com els justificants han de tenir lloc dins l’any de la convocatòria de les ajudes. En el cas de la present, durant l’any 2019.