Select Page

Durant els dies 9 a 12 de juliol de 2019 tindrà lloc a Barcelona el 35è Congrés de la International Society for Sociology of Religion (ISSR) amb el lema “The politics of religion and spirituality”.

Organitzat per Investigacions en Sociologia de la Religió (ISOR-UAB) i el Grup de Recerca sobre Exclusió i Control Socials (GRECS-UB), en col.laboració amb l’Associació Catalana de Sociologia i la Universitat Ramon Llull-Blanquerna

Les polítiques de religió i espiritualitat:

La religió i l’espiritualitat s’entrellacen amb la política a nivells micro, meso i macro, i la seva connexió pot variar molt, tant geogràficament com al llarg del temps. Els temes que podrien abordar-se són nombrosos i són fonamentals per a la sociologia de la religió: religió i relacions internacionals, reclams d’identitat i sobirania de l’estat-nació, debats sobre drets sexuals i reproductius, partits anti-islam i noves demandes de secularisme, el paper dels valors i influències religioses en política, els conflictes per motius religiosos, l’extremisme religiós i la religió i la crisi dels refugiats.

Podeu trobar tota la informació disponible relativa al Congrés en aquest enllaç

El termini per a la presentació de comunicacions és el 16 de desembre