Select Page

Federación Española de Sociología – Associació Catalana de Sociologia

JORNADA INTERCONGRESSUAL DE METODOLOGIA D’INVESTIGACIÓ EN SOCIOLOGIA

“L’impacte de les tecnologies de la informació i la comunicació en la recerca i l’ensenyament sociològic”

 Institut d’Estudis Catalans, Barcelona. Divendres 30 de novembre de 2018

El passat 30 de novembre, a la seu de l’Associació Catalana de Sociologia es va celebrar la I Jornada Intercongressual de Metodologia d’Investigació en Sociologia, coordinada pel Comité de Metodología de la Federación Española de Sociología (FES), el Comité de Enseñanza de la Sociología (FES), i el Grup de Treball de Mètodes i Tècniques de l’Associació Catalana de Sociologia (ACS).

La jornada tenia per objectiu promoure la reflexió sobre l’impacte que té l’expansió de les tecnologies de la informació i comunicació (TIC) sobre l’ús dels mètodes d’investigació social i el seu ensenyament. A més, va ser una bona oportunitat de reunió entre la comunitat professional que mostra interès per aquests temes.

La jornada va girar entorn tres eixos: el paper de les TIC en la recerca sociològica; les noves formes d’ensenyar les tècniques d’investigació en el marc dels ensenyaments de la sociologia, i per últim, les TIC com a objecte d’estudi i l’ús d’enfocaments quantitatius en la recerca sociològica. La jornada es va estructurar en tres parts diferenciades. En primer lloc, en la sessió inaugural el professor Modesto Escobar va presentar la ponència titulada “Análisis de contenido mediante tesauros y redes interactivas. Un estudio internacional sobre autoidentidad”. En segon lloc, es presentaren les diferents comunicacions dels assistents estructurades en tres sessions de treball. En darrer terme, la jornada es va tancar amb una taula rodona sota el títol “Com s’ensenya la metodologia en les titulacions de sociologia? Quina formació metodològica tenen els professionals de la sociologia? Què demanen les empreses?” on van participar en Màrius Domínguez (Vicepresident de la FES per al Congrés Espanyol de Sociologia i el Consell Acadèmic. Coordinador del CI-Ensenyança de la Sociologia de la FES) aportant la seva visió des del punt de vista acadèmic; en Daniel Torrents (Agència Catalana de Qualitat Universitària) que va abordar la qüestió des del punt de vista de la inserció laboral dels sociòlegs i les sociòlogues i, na Sílvia Amblàs (Directora de DEP Institut) que va tractar el tema des del punt de vista de la recerca professional.

La jornada va congregar un bon nombre de persones des de diferents àmbits de la sociologia, tant de Catalunya com de fora. La valoració que en fan els diferents comitès organitzadors és molt bona i des d’aquí aprofiten per donar les gràcies tant a l’Associació Catalana de Sociologia com a la Federación Española de Sociología pel seu suport.