Select Page

DemoSoc és un grup de recerca interdisciplinari especialitzat en anàlisi demogràfica i sociològic, així com en estudis de mercat laboral i criminologia, clarament orientats cap a la recerca quantitativa i comparativa entre poblacions.

Els objectius de recerca del grup es combinen amb la seva capacitat de formació a través del Màster oficial en Sociologia i Demografia i el Doctorat en Ciències Polítiques i Socials.

DemoSoc és un Grup de Recerca Consolidat (GRC) reconegut per la Generalitat de Catalunya i pertany a l’àrea de Sociologia del Departament de Ciències Polítiques i Socials (DCPIS) de la Universitat Pompeu Fabra (UPF) de Barcelona.

Entre les seves línies de recerca trobem:

 • Sociologia Familiar
 • Desigualtat social i econòmica
 • Desigualtats de gènere
 • Violència contra la dona
 • Mercat laboral i vida laboral
 • Polítiques socials
 • Desigualtats de salut
 • Procés d’envelliment i longevitat
 • Estudis de migració
 • Educació i estratificació social
 • Anàlisi sociodemogràfica

 

Entre els seus projectes de recerca trobem:

Compilation of tasks data at the national level and support in the development and testing of a  tasks  questionnaire (2019-2020). EUROPEAN COMMISSION, JOINT RESEARCH CENTRE, Directorate B. Growth & Innovation JRC.B.4 – Human Capital and Employment

Habilidades y movilidad social intergeneracional (2018-2021). Plan Estatal de Fomento de la investigación Científica y Técnica de Excelencia (2013-2016)

An Integral Study of Intimate Partner’s Violence Against Women: Individual and Relational Factors that Increase the Risks of Perpetrating and Experiencing IPV. (2017-2020). Recercaixa (PR02117 – RECERCAIXA 2016ACUP00107) 

Care, retirement and wellbeing of older people across different welfare regimes – CREW (2017-2019). European Project JPI More Years, Better Lives 2016: “Welfare, wellbeing, and Demographic change: Understanding the welfare models”

Consecuencias socio-demográficas de la Gran Recesión: ¿Nuevas tensiones en las relaciones de clase y de género?  (RECECON) (2016-2020). Ministerio de Economía y Competitividad (MINECO) (CSO2016-80484-R)

Revising the equality of educational opportunities by social origin: access to undergraduate and postgraduate studies, and distribution by field of studies (2017-2020). Ministerio de Economía y Competitividad (MINECO) (CSO2016-80399-R)

Estereotipos, prejuicios y discriminación: tres estudios sobre trayectorias laborales de mujeres con hijos pequeños (2015-2018). Recercaixa (PR01515)

Demografía familiar y movilidad social (2014-2016). Ministerio de Economía y Competitividad (MINECO) (CSO2013-43461-R)

Migration systems in comparative perspective: Mexico-USA and Subsaharan Africa-Europe (MIGRASYS) (2013-2016). Ministerio de Economía y Competitividad (CSO2012-37920) 

La segregació espacial de la pobresa a Catalunya: estructura i dinàmica de la desigualtat social (2012). RecerCaixa 2012 (PR08113)

The Spanish Fertility Gap (2012-2013). La Caixa (CN03012)

Stratified Family Dynamics: polarizing trends in couple behaviour and parenting (“Family polarization“) (2011-2016). IDEES. European Research Council Advanced Grants (ERC) (PR03211-UE-ERC-2010-AdG-20100407)

Análisis de múltiples equlibrios en la familia (2011-2013). Ministerio de Ciencia e Innovación (MICCINN CSO2010-19062).

Employment and Family Decisions in the transition to the first child in Europe (Transparent) (2011-2013). Ministerio de Ciencia e Innovacion (Plan Nacional de I+D, proyecto CSO2010-17811/SOCI). 

Migrations Between Senegal and Spain: An Analysis of Migration, Family and Labor Market Trajectories of Senegalese Immigrants in Spain (2009-2012). Ministerio de Ciencia e Innovación. VI Plan Nacional de Investigación Científica, Desarrollo e Innovación Tecnológica (CSO2009-12816) (subprograma SOCI) 

Pàgina web del grup: https://www.upf.edu/web/demosoc

Email: sociodemo@upf.edu