Select Page

El Centre d’Estudis Sociològics sobre la Vida Quotidiana i el Treball (QUIT) es va constituir formalment com a grup l’any 1991 al sí del Departament de Sociologia de la Universitat Autònoma de Barcelona. El grup va néixer amb l’objectiu de desenvolupar recerca bàsica i aplicada al voltant de les temàtiques vinculades al treball, mercantilitzat o no, i les seves interconnexions amb la vida quotidiana. Així doncs, des de l’exigència del rigor científic en l’àmbit de la sociologia del treball el QUIT té la vocació de projecció acadèmica nacional i internacional, però, alhora, mantenint estrets lligams amb la realitat social que l’envolta. Aquesta doble orientació no només li ha permès fer aportacions rellevants al coneixement científic de base i difondre el treball científic del grup en l’àmbit acadèmic, sinó que també li ha servit per oferir respostes a les demandes socials i proporcionar el coneixement aplicat que ha permès transformar l’entorn social i les condicions de vida dels col·lectius que són objecte d’estudi prioritari del grup.

Els interessos de recerca del QUIT abasten temàtiques com ara l’anàlisi dels temps socials i l’adaptació als mateixos dels temps personals; la transformació de l’ocupació, el mercat de treball i les relacions laborals; la incidència de la immigració sobre el model d’ocupació català i espanyol; les trajectòries laborals dels col·lectius en situació de desigualtat en el mercat laboral; la reflexió al voltant de les polítiques relatives a la conciliació del treball productiu i reproductiu, i les polítiques al respecte; i l’anàlisi de les desigualtats de gènere i la seva repercussió en el treball i en la vida quotidiana. A fi d’abordar de manera adequada la complexitat d’aquestes problemàtiques, el grup manté com a tret distintiu el desenvolupament d’aproximacions metodològicament innovadores, tant en la vessant quantitativa com qualitativa, com ara anàlisis longitudinals, anàlisis de xarxes socials, anàlisis qualitatives amb l’assistència de software o metodologies mixtes.

L’activitat de recerca ha estat reconeguda de forma ininterrompuda per el Pla de Recerca de Catalunya des de l’any 1996, en què el reconeix com a Grup Consolidat. Des de l’any 2011, a més, forma part de l’Institut d’Estudis del Treball (IET) de la UAB, del qual va ser centre fundador.  

Podeu trobar informació detallada de les activitats del Centre a: https://quit.uab.cat/