Select Page

L’Institut de Desenvolupament Social i Territorial (INDEST) de la Universitat de Lleida va ser creat el 2015 per aplegar grups de recerca de Ciències Socials i Humanitats dins del pla estratègic de recerca de la UdL. El 2016 va sortir escollit per sufragi universal dels membres investigadors adscrits a l’INDEST, el Dr. Fidel Molina-Luque, Catedràtic de Sociologia, com a Director de l’institut per un període de quatre anys i sotsdirector el Dr. Josep Maria Cots Caimons, Catedràtic de Filologia Anglesa.

L’INDEST està format per un total de 272 investigadors i investigadores de la Universitat de Lleida, agrupats en 27 grups de recerca consolidats. Un dels motius de la seva creació és facilitar la sinèrgia entre els diversos grups de recerca, en base a la interdisciplinarietat, i promoure la participació en projectes competitius nacionals i internacionals. L’INDEST impulsa recerques interdisciplinars i té com a meta transferir coneixement, difondre la recerca, proporcionar contactes i connectar la universitat amb la societat.

El personal dels grups de recerca està vinculat als departaments de les següents facultats: Facultat de Dret, Economia i Turisme; Facultat de Lletres; Facultat d’Educació, Psicologia i Treball Social; Facultat d’Infermeria i Fisioteràpia i; també, l’INEFC de Lleida (Institut Nacional d’Educació Física de Catalunya). 

Així doncs entre el personal investigador de l’INDEST podem trobar especialitats dels següents àmbits d’expertesa: sociologia, història, història de l’art, economia, dret i justícia, turisme, arqueologia, patrimoni i art, lletres, filologia, lingüística, literatura, turisme, psicologia, pedagogia, educació, treball social, geografia, també de l’àrea de la salut i activitat física i de l’esport, comunicació. 

Les línies de recerca de l’INDEST són 4 emmarcades en el pla estratègic UdL i de caràcter vertebrador en les convocatòries de recerca de l’INDEST:

1. Activitat socioeconòmica i territorial sostenible.

2. Mobilitats, transicions i relacions socials.

3. Societat del lleure i consum cultural.

4. Generacions: infància, joventut i envelliment. 

Els projectes de recerca finançats per l’INDEST des del 2016 han estat vint-i-dos. Tots els projectes col·laboren amb entitats o institucions de referència del territori. Sobre les col·laboracions amb empreses i institucions partner en els projectes, l’any 2017 es va iniciar els primers passos de col·laboració amb: la regidoria de l’ajuntament de Lleida de polítiques per als drets de les persones; la consultoria Amesbé, també amb Europe Direct Lleida de l’ajuntament; la Cambra de Comerç, Indústria i Serveis de Lleida i també amb la Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya (FCAC).

Pel que fa a l’any 2018 s’ha establert col·laboració amb les següents entitats: Saint Kolbe University; Catalunya Film Comission i Lleida Film Comission; Fundació Universitat Oberta de Catalunya; Centre Dolors Piera de la UdL i el Col·legi d’Infermeres i Infermers de Lleida; i, s’ha renovat un any més la col·laboració amb la FCAC amb dos projectes més. La col·laboració amb altres instituts de recerca de la UdL és una altra fita assolida, com la col·laboració amb dos grups de recerca d’AGROTECNIO per un projecte de gestió agrària i forestal i un altre sobre normativa mediambiental i reforma de la PAC. A més a més, també col·laborem amb l’IRBLleida en dos projectes: l’un sobre la fibromiàlgia (des d’una perspectiva biopsicosocial) que compta amb el suport de Fibrolleida i del CAP 11 de setembre de Lleida. i l’altre sobre salut cardiovascular amb un altre grup de l’IRBLleida. 

En resum, la missió de l’INDEST és, de primer, impulsar la recerca en l’àmbit de les Ciències Socials i les Humanitats i per aquest motiu, mantenim el contacte directe amb diferents unitats de la pròpia Universitat. I de segon, arribar a ser més competitius (en l’àmbit estatal i europeu, no només localment) dia a dia, per tal de potenciar la ja excel·lent tasca investigadora que fan els grups de recerca amb els seus respectius projectes. 

Finalment, destaquem també la col·laboració de l’INDEST, des de fa quatre anys, en la participació de La Nit dels Investigadors de la UdL. Es tracta d’un esdeveniment de divulgació científica que pretén acostar la ciència i la recerca a la ciutadania i especialment, a l’àmbit familiar. Enguany, com cada any, el 27 i 28 de setembre l’institut INSPIRES organitza (INDEST, un cop més participa com a col·laborador en la iniciativa) la quarta edició de la Nit Europea de la Recerca de la Universitat de Lleida. També anomenada Researchers’ Night ja que l’esdeveniment compta amb el segell europeu d’activitat d’interès per a la transferència de coneixement i ciència i divulgació a la societat. 

Institut de Desenvolupament Social i Territorial (INDEST) 

indest@udl.cat

http://www.indestudl.udl.cat/

L’INDEST es troba ubicat físicament a l’edifici del Rectorat de la Universitat de Lleida.

Planta baixa (espais 0.07 i 0.08 de Direcció)