Select Page

A la darrera sessió del cicle “Sociologia a l’abast” que va tenir lloc el dia 12 de juny, el professor José Manuel Pérez Tornero va realitzar una interessant xerrada sobre fake news i Periodisme de Qualitat, dos conceptes que considera han d’analitzar-se conjuntament. Tantmateix, Pérez Tornero creu que és necessari replantejar-se quin és el paper del periodista a la societat actual, marcada per la immediatesa d’internet i on és possible propagar notícies falses de manera molt
ràpida. El posterior debat va ser molt participatiu, i va donar peu a parlar de la possible contribució de les fake news a l’auge internacional dels partits populistes o d’extrema dreta arreu del món. 

Un altre aspecte que es va debatre va ser el dels criteris que utilitzen els resposables dels mitjans que prioritzen l’audiència i allò que és escandalós per davant del periodisme de qualitat. Des d’un punt de vista més sociològic es va parlar del fet que les xarxes socials aïllen físicament uns individus dels altres, però també en quant a visions del món, ja que si ens informem a través de les xarxes socials, degut als algoritmes i disseny que utilitzen d’oferta dirigida a perfils molt segmentats, el tipus de publicacions que se’ns mostra està esbiaixat en funció dels nostres gustos, interessos i valors, produïnt-se  l’anomenat “efecte bombolla”.  Ara més que mai és necessari informar-se a través d’una gran pluralitat de mitjans de comunicació.