Select Page

Creativity, Innovation and Urban Transformation / Creativitat, Innovació i Transformació Urbana (CRIT), Universitat de Barcelona

El grup de recerca sobre Creativity, Innovation and Urban Transformation / Creativitat, Innovació i Transformació Urbana (CRIT) és un grup de recerca consolidat de la Universitat de Barcelona. Està format per un equip interdisciplinari, que inclou economistes, sociòlegs, investigadors de belles arts i antropòlegs dels departaments d’Economia i Sociologia, així com de la Facultat de Belles Arts. També compta amb membres implicats en altres institucions (Diputació de Barcelona, ​​Elisava). El CRIT s’implica en la investigació i en la docència de desenvolupament urbà i del seu impacte en l’economia i en la societat. 

Des del 2009, CRIT desenvolupa investigacions urbanes amb finançament europeu i nacional, regional i local. Els seus membres imparteixen docència també en graus, màsters i programes de doctorat.

Els investigadors i investigadores del CRIT desenvolupen investigació comparada amb un abordatge interdisciplinar en diferents temàtiques:

. Governança i govern multinivell
. Ciutadania i globalització
. Innovació social contra l’exclusió social
. Regeneració urbana i polítiques d’habitatge
. Sostenibilitat urbana, conflictes socioecològics i medi ambien
. Desigualtats socials, educació i benestar local
. Competitivitat i innovació urbana en el context global

 

Entre els seus Projectes de Recerca podem trobar:

. CICERONE: Creative Industries Cultural Economy Production Network (2019-2020). European Commission H2020 Program

. CREASPACE: The three Ts of Creation (2016-2020). Plan Nacional I+D+I, MINECO. 

. La transició de la universitat al mercat de treball: Dèficits de competències, desajustaments o sobrequalificació (2018-2019). Institut de Ciències de l’Educació (UB).

. La inserció laboral dels graduats universitaris. Ajustos i desajustos, empleabilitat, desigualtat i gènere (2018-2019). Institut de Ciències de l’Educació. 

. SOS Cohesion (2011-2016). COST Action European Union. 

. Social Polis (2007-2009). European Commission 7th Framework Programme. 

. ACRE (2007-2010). European Commission 7th Framework Programme. 

. INNOSOGO (2014-2017). Plan Nacional I+D+I.

. CREAURBS (2010-2012). Plan Nacional I+D+I. 

. INNOVA (2013-2015). Plan Nacional I+D+I.

. KATARSIS (2006-2009). Plan Nacional I+D+I. 

 

Contacte:

 

GRC Creativitat, Innovació i Transformació Urbana

Facultat d’Econòmiques i Empresarials

Universitat de Barcelona

Avinguda Diagonal, 690

08034 – Barcelona

Email: crit@ub.edu