Select Page

L’Associació Catalana de Sociologia, que reuneix a les sociòlogues i sociòlegs de Catalunya (amb les diferents opcions polítiques presents a la pròpia societat), tenim l’obligació científica i professional de comunicar que la sentència perjudica el diàleg entre persones i col.lectius que és la base de tota societat democràtica. Sense entrar en consideracions jurídiques i polítiques que no ens pertoquen, les anàlisis sociològiques deixen molt clar que les societats proporcionen una millor vida a les persones quan aconsegueixen el diàleg continu entre persones diverses tant en l’àmbit públic com privat. Les penalitzacions d’unes postures a les altres no beneficien a ningú i és molt millor per a tothom substituir-les pel consens que és la base de les democràcies que tant ha costat a la humanitat construir.