Select Page

Centre d’Estudis sobre Cultura Política i Societat (CECUPS)

El Centre d’Estudis sobre Cultura, Política i Societat (CECUPS) es dedica a l’anàlisi sociològica de temes culturals i polítics, en particular aquells situats en la confluència d’aquests dos àmbits o dimensions de la realitat social. Des d’ una perspectiva fonamentalment comparativa, s’ocupen entre d’altres, de temes de política cultural, la relació entre cultura i territori, temes de ciutadania i estat del benestar, la construcció cultural d’Europa o la configuració reflexiva de la modernitat.

El CECUPS és un grup de recerca consolidat de la Universitat de Barcelona, en el qual s’hi integren sociòlegs, politòlegs i d’altres investigadors socials de diverses universitats espanyoles. El seu objectiu comú és fer avançar el coneixement en aquest terreny. Davant la complexitat d’aital repte la tasca del CECUPS i dels seus membres es desenvolupa en diferents registres: en la investigació acadèmica orientada a l’excel·lència i la innovació, de forma primordial i bàsica, però també, alhora, en la formació, en la promoció d’aquests temes dins de la comunitat científica i en la dinamització del debat públic i política al seu entorn.

El CECUPS es va constituir com a tal a principis de l’any 2007. Tot i així, els seus orígens es remunten a l’any 1999, quan Arturo Rodríguez Morató i Salvador Giner van fundar el Centre d’Estudis de Sociologia de les Arts i la Cultura. El CESAC tenia com a objectius la realització d’investigacions sociològiques en l’àmbit de les arts, l’aprofundiment teòric en l’anàlisi de les dinàmiques artístiques i culturals i, en general, la promoció d’aquest camp d’estudis. Progressivament, la tasca del grup es va centrar de forma primordial en l’estudi de la política cultural. A partir d’aquí, la incorporació de Teresa Montagut i de Juan Díez Medrano va donar peu a obrir dos nous àmbits d’investigació i va propiciar la reconfiguració del grup com a CECUPS. Posteriorment, la incorporació de Peter Wagner ha permès afegir una nova línia de treball. L’actual estructura del CECUPS respon a aquesta trajectòria. Director: Arturo Rodríguez Morató. Consell: Trinidad Bretones Esteban, Arturo Rodríguez Morató, Peter Wagner.  President d’honor: Salvador Giner de San Julián.

Són membres  del grup: Anna Clot-Garrell, Arturo Rodríguez Morató, Aurea Mota, Esperanza Bielsa Mialet, Gerard Rosich, Hannah Abdullah, María Trinidad Bretones Esteban, Mariano Martín Zamorano, Nathalie Karagiannis, Nedimovic Svjetlana, Peter Wagner, Bru Laín Escandell, Gil-Manuel Hernàndez, Gloria Romanello, Juan Arturo Rubio Arostegui, Matías I. Zarlenga, Rocío Nogales Muriel, Salvador Giner, Sandra Vera Gajardo, Valerio Zanardi, Arianni Batista Rodríguez, Ariadna Peralta, Glòria Guirao Soro, Joan Quesada Navidad, Jordi Alomar Payeras, Lucrezia Martufi, María Victoria Sánchez Belando, Mattea Cussel, Sergio Rocha Franco, Alain Quemin, Luciana F.M. Mendoça.

Pel que fa a recerca, el CECUPS treballa en l’actualitat en quatre línies d’investigació. Les quatre estan connectades entre sí i es retroalimenten a través de la participació en elles dels diferents investigadors. No obstant, són independents entre sí pel que fa referència als seus objectius i plans de treball. Les línies en qüestió són les següents:
El grup té nombroses publicacions en revistes de ranking i editorials reconegudes.